Rerum Novarum: ACV: ‘De mensen zijn bijzonder boos’

Marc Leemans, ACV-voorzitter © BELGA

“De mensen zijn vandaag bijzonder kwaad wegens een dubbele ontgoocheling: eerst het aantreden van rechtse federale en Vlaamse regeringen en vervolgens omdat het weinige goede dat in de regeerverklaringen te lezen viel, keer op keer werd vermalen en vermorzeld.” Dat zei ACV-voorzitter Marc Leemans in zijn speech voor Rerum Novarum.

De christelijke arbeidersbeweging viert dit jaar 125 jaar Rerum Novarum, de in 1891 door paus Leo XIII geschreven encycliek. Leemans hield zijn speech dit jaar in het centrum van Gent.

De ACV-voorzitter Marc Leemans toonde zich trots dat zijn vakbond op vandaag “nog steeds een cruciale rol speelt, ondanks 125 jaar anti-syndicale retoriek”. De vakbondsman verwees in dat verband naar de uitspraken van Unizo-topman Karel Van Eetvelt. “Het democratisch recht op actievoeren heet sinds gisteren een daad van terrorisme… Hoe laag kan je vallen”, foeterde Leemans.

ACV telt meer dan 1,6 miljoen leden, benadrukte Leemans. “Meer dan 61.000 van hen zijn kandidaat voor de sociale verkiezingen, waaronder 22.000 nieuwe mensen. En nooit telde een vakbond zoveel vrouwen die zich syndicaal willen inzetten.”

Maar die mensen zijn woedend, stelde Leemans, waarna hij minutenlang de regering en de werkgevers op de korrel nam. Zo is de taxshift, waar de ACV-voorzitter in zijn speech van vorig jaar nog nadrukkelijk om vroeg om de druk op de werknemers te verlichten, “een joekel van een taxmisser” geworden.

Het sociaal overleg is dan weer “telkens opnieuw een slag in het gelaat” geworden. “Elk unaniem akkoord onder sociale partners onderging de sjoemelsoftware van de regering-Michel”, luidde het, gevolg door een voorbeeld: “Vanaf juni wordt toch weer gezwaaid met sancties voor zieken en invaliden. Diametraal tegen het akkoord van de sociale partners in”.

Leemans herhaalt nogmaals de vakbondseis van een belasting op grote vermogens en financiële transacties, en een geloofwaardige strijd tegen de fiscale fraude. “Waar blijft in hemelsnaam dat anti-fraudeplan uit het regeerakkoord? Het moest amper 150 miljoen opbrengen, maar zelfs dat maakt Johan Van Overtveldt (minister van Financiën, red.) niet klaar.”

Opvallend: in de tirade tegen de regering noemde Leemans geen CD&V’ers bij naam, terwijl onder meer Zuhal Demir (N-VA), Daniel Bacquelaine (MR) en Maggie De Block (Open Vld) wel de revue passeerden. Toch kreeg CD&V, dat zich als het sociale gelaat van de regering presenteerde, een stille wenk van Leemans. “Voor ons is het al lang duidelijk: aan deze regering is voor een sociale partij geen eer te halen. En dat geldt net zo goed voor de Vlaamse regering.”

Voorzitter CM: “Levensduur niet belangrijkste criterium bij terugbetaling geneesmiddel”

Extra levensduur zou niet het enige criterium mogen zijn wanneer bekeken wordt of een behandeling terugbetaald moet worden of niet. Die boodschap gaf CM-voorzitter Luc Van Gorp in zijn toespraak voor Rerum Novarum. “De mensen willen levenskwaliteit”, zei hij.

Rerum Novarum: ACV: 'De mensen zijn bijzonder boos'
© belga

Volgens Van Gorp lijkt gezondheid wel “de nieuwe religie waar alles aan wordt geofferd”. Daar wordt door de industrie handig op ingespeeld, luidt het. “Innovatieve behandelingen en medicijnen zijn peperduur. Om maar een voorbeeld te noemen, vanaf deze maand betaalt de ziekteverzekering pembrolizumab terug, een geneesmiddel tegen huidkanker. Kostprijs: meer dan 100.000 euro per jaar.”

Keuzes dwingen zich op, stelt Van Gorp. Daarbij pleit hij ervoor naar de mensen te luisteren. “De Koning Boudewijnstichting heeft het afgelopen jaar een bijzonder interessant experiment opgezet. Ze organiseerde een burgerlabo waarin ze mensen vroegen hoe ze de gezondheidszorg van de toekomst zagen. Wat bleek: de mensen schatten levenskwaliteit hoger in dan levensduur.”

“Tot vandaag kijken we voor de terugbetaling van een behandeling vooral naar levensduur: hoeveel langer zal een patiënt leven als gevolg van de behandeling”, stelt Van Gorp vast. “Maar eigenlijk is dat niet het belangrijkste criterium. De mensen willen levenskwaliteit. Stel dat er een geneesmiddel is dat het leven van een patiënt met vier maanden verlengt, maar dat er tegelijk voor zorgt dat hij depressief wordt. Is het dat wat we willen? Is het dat wat de patiënt wil? De vraag stellen is ze beantwoorden.”

Hilde Crevits grijpt terug naar basiswaarden Rerum Novarum

Vlaams minister Hilde Crevits heeft in haar toespraak naar aanleiding van Rerum Novarum teruggegrepen naar de basiswaarden van de encycliek van Paus Leo de Dertiende, nu 125 jaar geleden. Ze zette rechtvaardigheid, solidariteit, menswaardigheid en het middenveld voorop in haar toespraak in thuisstad Torhout. “Die basiswaarden vormen het enige kompas bij de keuzes die we moeten maken”, zei ze.

.
.© BELGA

Crevits schoof vier pijlers naar voor. Ze opende met rechtvaardigheid, waarmee ze de sterksten in de samenleving opriep om de zwaarste lasten te dragen, onder meer door middel van een vermogensbijdrage.

Solidariteit vormde haar tweede pijler. “Laat ons evolueren naar een echte deel-economie waar werkgevers, werknemers en middenveld samen welvaart creëren, maar ook samen de vruchten plukken”, zei de minister. “Het versterken van de solidariteit moet een wezenskenmerk zijn van de samenleving van de toekomst.”

Een derde pijler was menswaardigheid, waarbij ze het had over de loopbaan. Ze verwees als voorbeeld naar de vluchtelingencrisis en de recente aanslagen in Brussel. Daarbij zette Crevits het engagement van alle mensen centraal, zowel de vrijwilligers als de professionals. “Deze mensen zijn van onschatbare waarde en verdienen dan ook het nodige respect bij elke verdere uitwerking van hervormingen”, wijzende op het statuut en het pensioen van de professionals in de publieke en non-profit sector.

Als laatste haalde ze de kracht en de veerkrachtigheid van de beweging aan, en zag ze een bijzondere rol weggelegd voor de vakbond(en). “Zij moeten niet enkel de belangen van de werknemers en werkzoekenden verdedigen, maar ook nadenken en een visie ontwikkelen over de arbeidsmarkt van morgen”, besloot Crevits.

Beweging.net: ‘Enkel vermogenden ontspringen de dans’

Beweging.net vraagt naar aanleiding van Rerum Novarum een “eerlijke bijdrage van iedereen”. “Van Panama tot De Panne”, aldus voorzitter Patrick Develtere. Volgens hem worden alle groepen in de samenleving momenteel geviseerd, uitgezonderd de vermogenden.

Rerum Novarum: ACV: 'De mensen zijn bijzonder boos'
© Belga

“Vandaag lijken alle groepen in de samenleving geviseerd, met een beurtrol. De ene groep al wat meer dan de andere. Er is maar één groep die de dans ontspringt – en dat zijn de vermogenden”, speechte Develtere aan de vooravond van het feest van de christelijke arbeidersbeweging in Kortenberg.

De lasten op inkomen zijn hoog en die op vermogen laag, hekelde de voorzitter van het vroegere ACW. Hij ziet geen redenen om een euro verdiend uit verhuur of vermogen minder te belasten dan een euro loon. Develtere vreest bovendien nieuwe ingrijpende regeringsmaatregelen.

Develtere wees ook een polarisering af tussen bijvoorbeeld zieken en niet-zieken, werkenden en werkzoekenden of tussen “wie hier al langer is en wie hier nog maar net is”. “Dat helpt niets vooruit, integendeel. Maar polarisering is handig, verdeel en heers.”

Ten slotte hamerde de voorzitter van de christelijke arbeidersbeweging op levenskwaliteit en kwalitatieve groei. “125 jaar geleden diende Rerum Novarum zich aan als startpunt voor een omwenteling. Het doel was een beter leven voor alle mensen, voor iedereen. Vandaag staan we opnieuw voor zo’n omwenteling, een omwenteling die de levenskwaliteit moet verbeteren”, luidde het. Groei mag niet enkel kwantitatief zijn, klonk het. “Groei zal kwalitatief zijn, of zal niet zijn.”

Lees hier de integrale Rerum Novarum-speech van Patric Develtere.

(Belga/JH)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content