Regering werkt aan vergoeding voor externe experten

Coronacommissaris Pedro Facon op 16 oktober 2020. © Belga

Het kernkabinet is maandagavond akkoord gegaan met het voorstel van coronacommissaris Pedro Facon om de Celeval-functie in het federaal crisisbeheer neer te leggen en die door te geven aan de Risk Assessment Group (RAG). Er wordt ook een kader voorzien inzake hoe externe experten een vergoeding kunnen krijgen.

De top van de federale regering stemde maandag in met het voorstel van coronacommissaris Pedro Facon om de functie van Celeval door de geven aan de RAG.

Die analyseert het risico voor de bevolking op basis van epidemiologische en wetenschappelijke gegevens. De Risk Assessment Group bestaat uit artsen-epidemiologen van Sciensano, de gezondheidsautoriteiten van de federale overheid en de deelstaten en experten met specifieke kennis over het gezondheidsrisico. De RAG werd in 2018 opgericht in de schoot van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid.

De functie van Celeval verdwijnt dus op zich niet uit het federale crisisbeheer, maar zal dus worden waargenomen door de RAG. Die zal wetenschappelijk advies overmaken aan de Covid-commissaris. Die zal dat advies dan bundelen in een beleidsrapport en in aanbevelingen, samen met bijvoorbeeld het advies van de Crisiscel, dat dan specifiek gaat over het luik veiligheid en handhaving.

De aanpassing moet het volgens de woordvoerder van de premier mogelijk maken de wisselwerking tussen het federale niveau en de deelentiteiten beter te stroomlijnen. In het Overlegcomité werd een balans gezocht om in een consensusmodel te beslissen tussen het federale en de deelstaten, en dat is daar op wetenschappelijk vlak een vertaling van, luidt het.

Oproep universiteiten

Binnen het sanitaire crisisbeheer is er een RAG actief die advies moet geven, binnen het multidisciplinaire crisisbeheer is er Celeval die advies moet geven. Maar er zijn nooit echt regels bepaald over hoe die organen zich tot elkaar verhouden.

Daarom worden enkel de RAG en specifieke adviesgroepen behouden. De Celeval-functie wordt ofwel door de RAG, ofwel door specifieke adviesgroepen ingevuld. De leden van Celeval kregen daarom dinsdag een brief om hen over die beslissing in te lichten en te bedanken voor hun inzet.

Inzake punctuele adviesvragen of strategische beleidsvragen – wat de RAG-rol overschrijdt – kunnen specifieke adviesgroepen worden gecreëerd, die evenwichtig en transparant samengesteld moeten zijn uit overheids- en externe experten.

Op basis van een oproep naar de universiteiten en betrokken beroepsgroepen wordt voor een aantal relevante kennisdomeinen (epidemiologie, virologie, biostatistiek, psychologie, communicatie, enzovoort) een lijst vastgesteld, waaruit kan worden geput voor de RAG en de specifieke adviesgroepen. Het Commissariaat zal coördineren om een evenwichtige samenstelling te verzekeren. Er wordt ook een kader voorzien inzake hoe externe experten een vergoeding kunnen krijgen voor hun werkzaamheden, wat nu ook niet het geval was.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content