“Redelijk goede analyse van de staat van onze economie” (Leterme)

Hoewel hij het niet met alle punten van kritiek eens is, beschouwt ontslagnemend premier Yves Leterme (CD&V) de aanbevelingen van de Europese Commissie in een eerste reactie als “een redelijk goede analyse van de staat van onze economie”.

Leterme is gewonnen voor een hervorming van de loonindexering, maar tekent meer voorbehoud aan bij de gevraagde budgettaire inspanningen.

Leterme beklemtoonde dat de regering in lopende zaken dit jaar reeds een versnelde sanering van de begroting heeft aangevat, hoewel de inspanning niet de door de Commissie gewenste 0,75 procent van het bbp bereikt.

“Het is een weloverwogen keuze om een evenwicht na te streven tussen budgettaire strengheid en de wil om het vertrouwen van verbruikers en investeerders te behouden”, zo verklaarde hij. De goede groeicijfers van de Belgische economie zijn volgens hem “gekoppeld aan het feit dat België niet steeds dit soort aanbevelingen volgt”.

Over de door de Europese Commissie gevraagde inspanningen voor volgend jaar wou de premier geen uitspraken doen, dit om “het werk van mijnheer Di Rupo niet te bemoeilijken”.

Loonindexering

Leterme toonde meer begrip voor de andere aanbevelingen, inclusief de hervorming van de loonindexering. De premier hamerde erop dat Europa niet aanstuurt op een afschaffing van het systeem, maar vraagt om een hervorming die rekening houdt met de volatiliteit van de energieprijzen. “De sociale partners en de regering moeten daarover nadenken”, zei hij.

Inzake de werkloosheidsuitkeringen stelt Leterme dat zijn regering met de lichte stijging van de uitkeringen in de eerste zes maanden reeds “een zekere degressiviteit” heeft ingebouwd. Principieel is Leterme de degressiviteit niet ongenegen. “Het is essentieel dat de werkloosheid voornamelijk functioneert als een verzekering” voor zij die hun werk verliezen, aldus de premier.

Inzake de financiële sector erkende Leterme dat “ons bancair systeem nog steeds veel aandacht vergt”. Hij vindt wel dat de Belgische banken op de goede weg zijn. Zo verwees hij naar de beslissing van Dexia om de herstructurering te versnellen.

De aanbevelingen worden de komende weken door de regering bestudeerd. België kan eventueel aanpassingen vragen, want de aanbevelingen worden nog besproken op Europese bijeenkomsten van de ministers van Financiële Zaken en Werk en de staatshoofden en regeringsleiders. (Belga)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content