Raad van State fluit Homans terug in niet-benoeming burgemeesters

Liesbeth Homans (N-VA)

De Raad van State fluit Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) terug in haar beslissing om de burgemeesters van Sint-Genesius-Rode, Wezembeek-Oppem, Drogenbos en Linkebeek niet te benoemen.

De Raad van State fluit Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) terug in haar beslissing om de burgemeesters van Sint-Genesius-Rode, Wezembeek-Oppem, Drogenbos en Linkebeek niet te benoemen.

Dat blijkt dinsdag uit een arrest van de Raad van State. Volgens de Raad van State heeft het arrest meteen tot gevolg dat de betrokkenen benoemd zijn als burgemeester.

‘Zeer trots door een federale instantie benoemd te worden’

‘Ik ben zeer trots door een federale instantie benoemd te worden als burgemeester. België bestaat dus nog steeds.’ Dat stelt Frédéric Petit (LB-Union) uit Wezembeek-Oppem in een reactie op het arrest waarmee de Raad van State dinsdag de beslissing tot zijn niet-benoeming door Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) vernietigde.

Volgens Petit zal dit arrest ook de communautaire vrede in het land ten goede komen. Hij verwijst naar het standpunt van de Raad van State dat Franstaligen slechts één keer om de vier jaar moeten aangeven dat ze overheidsdocumenten rechtstreeks in hun taal willen ontvangen, een visie waarin ook Franstaligen zich na alle communautaire heisa over de Vlaamse omzendbrieven kunnen vinden.

Ook is Petit opgetogen dat door zijn benoeming als burgemeester – die automatisch ingaat door het arrest van de Raad van State – er een bijkomende schepen in het college zal kunnen aangesteld worden. In Wezembeek-Oppem wordt Jérome Delcourt schepen. ‘We zullen zo snel mogelijk een gemeenteraad bijeenroepen om zijn benoeming te bekrachtigen’, aldus Petit.

Homans: ‘Raad van State doet jarenlange brede consensus teniet’

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur en intussen ook minister-president Liesbeth Homans (N-VA) is ‘niet verrast’ dat de Raad van State haar beslissing om een aantal burgemeesters in faciliteitengemeenten niet te benoemen, heeft vernietigd. ‘Het is spijtig dat hiermee een jarenlange brede consensus teniet wordt gedaan die er in Vlaanderen was over de interpretatie van de taalwetgeving.’

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) weigerde na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 de burgemeesters van Sint-Genesius-Rode, Wezembeek-Oppem, Drogenbos en Linkebeek te benoemen. De oproepingsbrieven in die gemeenten waren volgens haar niet in lijn met de Vlaamse taalwetgeving verstuurd. De Raad van State fluit haar terug. Volgens de Raad moeten Franstaligen in de faciliteitengemeente maar één keer om de vier jaar laten weten dat ze dergelijke documenten in het Frans willen krijgen, terwijl Homans erbij blijft dat dat elke keer opnieuw moet gebeuren. ‘Ik kan niet zeggen dat ik erg verrast ben’, reageert de kersverse minister-president dinsdagavond. ‘De Raad van State knoopt hier aan bij eerdere uitspraken over niet-benoemingsbesluiten van toenmalig minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois.’

Homans vindt het wel ‘spijtig dat hiermee een jarenlange brede consensus teniet wordt gedaan die er in Vlaanderen was over de interpretatie van de taalwetgeving’, zegt ze. Volgens haar is die consensus ‘jarenlang door verscheidene ministers van Binnenlands Bestuur van verscheidene politieke strekkingen toegepast, en ook altijd gevolgd geweest door de Nederlandstalige kamer van de Raad van State.’

De hele situatie is volgens Homans ‘een spijtig gevolg van de zesde staatshervorming’, omdat de Vlaamse regering sindsdien niet meer het laatste woord heeft over de benoeming van een burgemeester, maar wel de tweetalige algemene vergadering van de Raad van State.

Maingain verheugd over arrest, die einde maakt aan ‘onaanvaardbare houding’ van Homans

DéFI-voorzitter Olivier Maingain reageerde dinsdagavond verheugd op het arrest van de Raad van State dat een einde maakt aan de niet-benoeming van vier burgemeesters van de faciliteitengemeenten door Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA). Hij hekelde haar “onaanvaarbare houding”.

Volgens Maingain had het dossier van de niet-benoeming van de burgemeesters al lang kunnen opgelost worden, “wat ons veel tijd en geld had kunnen besparen”. Door het arrest komt er een einde aan de carroussel die de Vlaamse overheid aan de faciliteitengemeenten wilde opleggen.

Minister Homans heeft systematisch de wetten inzake de faciliteiten overtreden, benadrukte Olivier Maingain. De DéFI-voorzitter toonde zich tenslotte opgetogen dat de gemeentebesturen van de vier faciliteitengemeenten nu voltallig kunnen zijn. De vier niet-benoemde burgemeesters waren immers ook schepen, maar door hun automatische benoeming als gevolg van het arrest van de Raad van State kan nu een bijkomende schepen aangesteld worden.

Anne Sobrie: ‘Dit arrest heeft verstrekkende gevolgen voor taalbeleid’

In een reactie stelt Anne Sobrie (Engagement 1640), Vlaams schepen in Sint-Genesius-Rode, te vrezen ‘dat dit arrest verstrekkende gevolgen heeft voor het Vlaamse taalbeleid ten aanzien van faciliteitengemeenten’.

Sobrie stelt ontgoocheld te zijn over het arrest, niet zozeer over het feit dat de voorgedragen burgemeesters effectief werden benoemd, maar wel over de wijze waarop de Raad van State te werk gegaan is. ‘Als jurist begrijp ik niet hoe de Raad zich in dit arrest heeft kunnen baseren op adviezen die ze poneerde in het niet-beschikkend deel van eerdere arresten in de zaken van de niet-benoeming van Veronique Caprasse en Damien Thiéry. Ik heb altijd geleerd dat enkel het beschikkend gedeelte uitvoerbaar is’, aldus Sobrie.

Het resultaat is een arrest dat volgens Sobrie verstrekkende gevolgen zal hebben voor het Vlaamse taalbeleid ten aanzien van faciliteitengemeenten. ‘Al wat de Vlaamse regering in het verleden poneerde met betrekking tot het taalgebruik van overheidsdocumenten in deze gemeenten zoals het versturen van de oproepingsbrieven komt hiermee op de helling te staan. Dat is eveneens het geval met het Vlaamse verbod ten aanzien van de taalregistratie in deze gemeenten’, aldus de Vlaamse schepen.

Partner Content