Kort na de aanslagen van Parijs stelde premier Michel voor om de termijn op te trekken van 24 naar 72 uur. Uit een hele reeks hoorzittingen bleek intussen dat een grote meerderheid van de verantwoordelijken op het terrein minstens een uitbreiding wil naar 48 uur. Voor 72 uur klonk minder steun.

Meerderheidspartijen N-VA, MR, CD&V en Open Vld vonden intussen een compromis met oppositiepartij cdH. Bedoeling is nu de aanhoudingstermijn algemeen op te trekken van 24 naar 48 uur, met de mogelijkheid om daar in terreurzaken nog 24 uur bij te doen. Samen komen de vijf partijen aan 92 stemmen, wat op een totaal van 150 dus niet volstaat voor een tweederdemeerderheid. Vlaams Belang-fractieleider Barbara Pas bevestigde aan Belga dat ook de 3 VB'ers voor zullen stemmen en ook de PP levert 1 stem. Maar ook dat volstaat dus niet.

Niettemin bestaat de kans dat het voorstel toch zou passeren. Er is immers slechts een meerderheid nodig van de aanwezige Kamerleden. Concreet kan de totale oppositie zich daardoor slechts vijf afwezigheden permitteren, weliswaar op voorwaarde dat de voor-stemmers voltallig zijn. Andere optie is dat bepaalde oppositieleden zich zouden onthouden, maar dat lijkt niet het geval.

Alvast PS, sp.a, Ecolo/Groen en DéFI stemmen zeker tegen. "Wij gaan dit niet mogelijk maken", verzekert sp.a-fractieleider Meryame Kitir. "We zijn wel voor een algemene verhoging naar 48 uur, maar dan zonder uitzonderingen. Het is dus perfect mogelijk om vooruitgang te boeken, maar het lijkt erop dat de meerderheid meer belang hecht aan de aankondiging van de premier, dan aan de mening van de experten op het terrein."

Binnen de meerderheid blijft men hopen op "voortschrijdend inzicht". "We kunnen of mogen de vraag van onder meer de procureurs-generaal, de federale procureur, federale gerechtelijke politie of OCAD niet in de wind slaan. Zij worden in de echte wereld geconfronteerd met fundamentele veiligheids- en vrijheidsbedreigende fenomenen en verdienen onze volle steun daarbij", argumenteerde N-VA-fractieleider Peter De Roover, verwijzend naar de hoorzittingen met de betrokkenen op het terrein.

De oppositie plaatste daar echter kanttekeningen bij. Zo haalde PS'er Stéphane Crusnière er citaten bij uit die hoorzittingen om aan te tonen dat onder meer federaal procureur Frédéric Van Leeuw waarschuwde voor een uitzonderingsregime voor terreurzaken. DéFI'er Olivier Maingain vulde aan dat ook de onderzoeksrechters waarschuwden voor het werken met uitzonderingen en zich uitspraken voor een algemene verhoging naar 48 uur.

Het klopt wel dat Brussels procureur-generaal en voorzitter van het college van procureurs-generaal Johan Delmulle voorstander was van 72 uur, erkende Groen-Kamerlid Stefaan Van Hecke. "Maar we kennen hem intussen. Voor hem is het nooit genoeg. Zelfs de onderzoeksrechters zeiden dat 48 uur voor hen volstaat. Dus op vraag van een paar personen naar 72 uur gaan, dat is toch een beetje mager", oordeelde Van Hecke.

Hij verwees onder meer naar het incident donderdag op Times Square in New York om te illustreren dat een uitzondering voor terreurzaken gevaren inhoudt, omdat niet altijd meteen duidelijk is of het wel om terrorisme gaat.

Kort na de aanslagen van Parijs stelde premier Michel voor om de termijn op te trekken van 24 naar 72 uur. Uit een hele reeks hoorzittingen bleek intussen dat een grote meerderheid van de verantwoordelijken op het terrein minstens een uitbreiding wil naar 48 uur. Voor 72 uur klonk minder steun. Meerderheidspartijen N-VA, MR, CD&V en Open Vld vonden intussen een compromis met oppositiepartij cdH. Bedoeling is nu de aanhoudingstermijn algemeen op te trekken van 24 naar 48 uur, met de mogelijkheid om daar in terreurzaken nog 24 uur bij te doen. Samen komen de vijf partijen aan 92 stemmen, wat op een totaal van 150 dus niet volstaat voor een tweederdemeerderheid. Vlaams Belang-fractieleider Barbara Pas bevestigde aan Belga dat ook de 3 VB'ers voor zullen stemmen en ook de PP levert 1 stem. Maar ook dat volstaat dus niet. Niettemin bestaat de kans dat het voorstel toch zou passeren. Er is immers slechts een meerderheid nodig van de aanwezige Kamerleden. Concreet kan de totale oppositie zich daardoor slechts vijf afwezigheden permitteren, weliswaar op voorwaarde dat de voor-stemmers voltallig zijn. Andere optie is dat bepaalde oppositieleden zich zouden onthouden, maar dat lijkt niet het geval. Alvast PS, sp.a, Ecolo/Groen en DéFI stemmen zeker tegen. "Wij gaan dit niet mogelijk maken", verzekert sp.a-fractieleider Meryame Kitir. "We zijn wel voor een algemene verhoging naar 48 uur, maar dan zonder uitzonderingen. Het is dus perfect mogelijk om vooruitgang te boeken, maar het lijkt erop dat de meerderheid meer belang hecht aan de aankondiging van de premier, dan aan de mening van de experten op het terrein." Binnen de meerderheid blijft men hopen op "voortschrijdend inzicht". "We kunnen of mogen de vraag van onder meer de procureurs-generaal, de federale procureur, federale gerechtelijke politie of OCAD niet in de wind slaan. Zij worden in de echte wereld geconfronteerd met fundamentele veiligheids- en vrijheidsbedreigende fenomenen en verdienen onze volle steun daarbij", argumenteerde N-VA-fractieleider Peter De Roover, verwijzend naar de hoorzittingen met de betrokkenen op het terrein. De oppositie plaatste daar echter kanttekeningen bij. Zo haalde PS'er Stéphane Crusnière er citaten bij uit die hoorzittingen om aan te tonen dat onder meer federaal procureur Frédéric Van Leeuw waarschuwde voor een uitzonderingsregime voor terreurzaken. DéFI'er Olivier Maingain vulde aan dat ook de onderzoeksrechters waarschuwden voor het werken met uitzonderingen en zich uitspraken voor een algemene verhoging naar 48 uur. Het klopt wel dat Brussels procureur-generaal en voorzitter van het college van procureurs-generaal Johan Delmulle voorstander was van 72 uur, erkende Groen-Kamerlid Stefaan Van Hecke. "Maar we kennen hem intussen. Voor hem is het nooit genoeg. Zelfs de onderzoeksrechters zeiden dat 48 uur voor hen volstaat. Dus op vraag van een paar personen naar 72 uur gaan, dat is toch een beetje mager", oordeelde Van Hecke. Hij verwees onder meer naar het incident donderdag op Times Square in New York om te illustreren dat een uitzondering voor terreurzaken gevaren inhoudt, omdat niet altijd meteen duidelijk is of het wel om terrorisme gaat.