De (s)preekstoel van Knack.be

‘Pleegouders hebben niet alleen nood aan onthaalverlof, ook zij worstelen met combinatie werk en gezin’

De (s)preekstoel van Knack.be Knack.be maakt ruimte voor religie en levensbeschouwing

‘Laat 2017 het jaar zijn van de verlenging van het adoptieverlof en de invoering van een volwaardig pleegzorgverlof’, schrijft Lutgard Vrints van de Gezinsbond.

2017 begon met goed nieuws voor adoptieouders. Volgens berichten in de media zouden de meerderheidspartijen een akkoord hebben om het adoptieverlof qua duur geleidelijk gelijk te schakelen met het bevallingsverlof plus geboorteverlof. Ouders van een adoptiekind zouden zo recht krijgen op 17 weken adoptieverlof in plaats van 12 weken (6 per ouder) nu. Ook de leeftijdsvoorwaarde van het adoptiekind zou af­geschaft worden. Nu hebben enkel ouders met een adoptiekindje dat jonger dan 3 jaar is, recht op 6 weken adoptieverlof. Adoptieouders met een kindje tussen drie en acht hebben recht op vier weken. Als je kindje ouder is dan acht jaar heb je pech, want dan heb je geen recht op verlof.

Volledig terecht

De verlenging van het adoptieverlof staat al héél lang op de politieke en maatschappelijke agenda. De voorbije jaren werden tijdens verschillende legislaturen vanuit meerderheid en oppositie wetsvoorstellen die een verlenging inhielden ingediend. Volledig terecht. Een geslaagde adoptie vraag immers tijd.

‘Pleegouders hebben niet alleen nood aan onthaalverlof, ook zij worstelen met combinatie werk en gezin’

Net als bij een bevalling hebben zowel het kindje als de ouders nood aan een periode waar iedereen went aan zijn nieuwe rol en een band met elkaar opbouwt. Anders dan bij een bevalling heeft een adoptiekindje al minstens één breuk meegemaakt. Een band opbouwen met een kind dat al verlies heeft gekend vraagt extra aandacht en tijd, ongeacht de leeftijd. Heel goed dus dat er plannen zijn om het adoptieverlof te verlengen, ongeacht de leeftijd van het kind. We hopen samen met alle adoptiekinderen en -ouders op een snelle ontknoping.

En de pleegouders?

Ook een andere groep ‘zorgouders’, namelijk personen die langdurige pleegzorg opnemen, zit op hete kolen sinds het begin van 2017. Ook voor hen zou er een gelijkaardig verlof in de pijplijn zitten, aldus de media. Als dàt waar blijkt, dan zou dat fantastisch nieuws zijn. Pleegouders – op de ambtenaren na – hebben namelijk geen recht op een écht onthaalverlof. Ze hebben enkel recht op een paar dagen afwezigheid per jaar, maar dit is strikt gereglementeerd en bedoeld voor administratieve en juridische opdrachten. Een volwaardig onthaalverlof voor pleegouders betekent extra tijd voor het opbouwen én onderhouden van de band met het pleegkindje. Net als adoptieouders moeten pleegouders immers een band opbouwen met een kind dat al één of meer breuken heeft beleefd.

Steun gezocht

Maar pleegouders hebben niet alleen nood aan een onthaalverlof. Ze worstelen net als iedere werknemer en zelfstandige met de combinatie van werk en gezin. Een peuter die pas naar school gaat, voetbaltraining op woensdagnamiddag, een maand zomervakantie overbruggen: ook zij hebben soms nood aan een periode waarin er een beetje minder of niet gewerkt wordt. Toch hebben ze geen recht op ouderschapsverlof of tijdskrediet met motief ‘zorg voor een kind jonger dan acht’, zoals de werknemers met een gezin. Nochtans is pleegzorg heel waardevol. De Vlaamse overheid promoot pleegzorg als de beste opvangvorm voor jonge kinderen die niet meer thuis kunnen wonen. Er zijn echter te weinig pleegouders om alle jonge kinderen een nieuwe thuis te bieden, alle campagnes ten spijt. Alle steun is dus welkom. Naast onthaalverlof voor pleegouders, bedoeld om het pleegkindje in het gezin op te vangen, vragen we vanuit de Gezinsbond ook de openstelling van het tijdskrediet met motief ‘zorg voor een kind jonger dan acht jaar’, naar pleegouders. Dat is een simpele, maar logische stap. En veel geld hoeft dat absoluut niet te kosten. Het aantal pleegouders dat hiervoor in aanmerking komt, beperkt zich tot maximum een paar honderd per jaar, en dat is al een ruime schatting.

Laat 2017 het jaar zijn van de verlenging van het adoptieverlof, de invoering van een volwaardig pleegzorgverlof en de openstelling van het tijdskrediet met motief voor pleegouders. Een beperkte kost, maar voor de betrokken ouders en kinderen een enorme steun.

Partner Content