De (s)preekstoel van Knack.be

God is al verschillende keren dood verklaard, maar toch blijven religies springlevend. De laatste jaren zijn ze zelfs een van de voornaamste bronnen voor hevige debatten, schreeuwerige krantenkoppen en maatschappelijke omwentelingen. Religies zijn gewoon ook belangrijk in het leven van alledag van veel mensen.Hier en daar staan hun rol en plaats in de samenleving ter discussie. In ons federaal parlement wordt gedebatteerd over een herziening van de grondwet, met daarin een aangepaste versie van wat we nu kennen als de scheiding tussen kerk en staat. Mede door de actualiteit komen religies en levensbeschouwingen ook weer meer naar buiten, daar waar ze vroeger meer op zichzelf gericht waren. Parallel met de moeilijke discussies komen er oproepen om de hand te reiken over de grenzen van de religies en levensbeschouwingen.Tot 1 januari van dit jaar hadden de erkende levensbeschouwingen hun vaste afspraak op de openbare omroep. Die ‘gastprogramma’s’ werden dit jaar afgevoerd – niet zonder pittige discussie daarrond. Terecht werd die discussie gevoerd, want in deze tijden is het meer dan ooit relevant om over religie en levensbeschouwing te praten. En dat gesprek voer je best met gelovigen of overtuigden van deze of gene levensbeschouwing zelf.Daarom biedt Knack.be hen een forum aan: met ‘De (s)preekstoel van Knack.be’ krijgen nu ook religies en levensbeschouwingen een plaats op onze opiniepagina’s. In onze eigen versie van ‘de uitzendingen door derden’ laten we de katholieke, protestantse, evangelische, orthodoxe, joodse en islamitische geloofsgemeenschap, en de Vrijzinnigen en de Gezinsbond aan het woord.
Column | Nieuws
'Ook de grote godsdiensten herleiden mannen en vrouwen al te graag tot stereotypen'
Opinie | Nieuws
'Waarom we niet doof mogen blijven voor de mensen die hun leven als voltooid beschouwen'
Opinie | Nieuws
'Deze zes hoeksteken helpen mij om als psychiater niet in routine te vervallen'
Opinie | Nieuws
'Gezondheid is meer dan som van symptomen, ziekten en behandelingen onder dak van een ziekenhuis'
Opinie | Nieuws
'Niet alleen de kloof tussen arm en rijk groeit, ook die tussen lichaam en geest'
Meer nieuws