De belangrijkste broeikasgassen die zorgen voor de opwarming van onze planeet hebben in 2011 nieuwe pieken bereikt, zo heeft de meteorologische organisatie van de Verenigde Naties (WMO) gemeld. De wereldwijd gemiddelde molfracties aan door mensen geproduceerd stikstofdioxide (CO2), methaan (CH4) en distikstofmonoxide ((N20, alias "lachgas") hebben volgens de jongste observaties vorig jaar nieuwe pieken bereikt. Deze waarden zijn respectievelijk 140 procent, 259 procent en 120 procent die van het pre-industriële niveau (voor 1750).

CO2 is verantwoordelijk voor 85 procent van de klimaatopwarming in de laatste tien jaar en 81 procent in de laatste vijf jaar. Als belangrijkste broeikasgas is de toename van de uitstoot van CO2 vorig jaar evenveel zo groot als de gemiddelde jaarlijkse toename van de laatste tien jaar. De concentratie CO2 is in 2011 met 2,0 ppm toegenomen, tegen 2,3 ppm in 2010.

Tussen 1990 en 2011 is het differentieel van klimaatopwarming tengevolge van broeikasgassen met dertig procent gestegen. Voornamelijk stikstofdioxide is daarvoor verantwoordelijk.

375 miljard koolstof

Sinds 1750 is ongeveer 375 miljard koolstof onder de vorm van CO2 in de atmosfeer terechtgekomen, aldus de WMO. De bijkomende hoeveelheden zullen nog eeuwen in de atmosfeer blijven en onze planeet nog meer opwarmen. Dat zal gevolgen hebben voor alle aspecten van het leven op Aarde, beklemtoont secretaris-generaal Michel Jarraud van de WMO. (Belga/INM)

De belangrijkste broeikasgassen die zorgen voor de opwarming van onze planeet hebben in 2011 nieuwe pieken bereikt, zo heeft de meteorologische organisatie van de Verenigde Naties (WMO) gemeld. De wereldwijd gemiddelde molfracties aan door mensen geproduceerd stikstofdioxide (CO2), methaan (CH4) en distikstofmonoxide ((N20, alias "lachgas") hebben volgens de jongste observaties vorig jaar nieuwe pieken bereikt. Deze waarden zijn respectievelijk 140 procent, 259 procent en 120 procent die van het pre-industriële niveau (voor 1750). CO2 is verantwoordelijk voor 85 procent van de klimaatopwarming in de laatste tien jaar en 81 procent in de laatste vijf jaar. Als belangrijkste broeikasgas is de toename van de uitstoot van CO2 vorig jaar evenveel zo groot als de gemiddelde jaarlijkse toename van de laatste tien jaar. De concentratie CO2 is in 2011 met 2,0 ppm toegenomen, tegen 2,3 ppm in 2010. Tussen 1990 en 2011 is het differentieel van klimaatopwarming tengevolge van broeikasgassen met dertig procent gestegen. Voornamelijk stikstofdioxide is daarvoor verantwoordelijk. 375 miljard koolstof Sinds 1750 is ongeveer 375 miljard koolstof onder de vorm van CO2 in de atmosfeer terechtgekomen, aldus de WMO. De bijkomende hoeveelheden zullen nog eeuwen in de atmosfeer blijven en onze planeet nog meer opwarmen. Dat zal gevolgen hebben voor alle aspecten van het leven op Aarde, beklemtoont secretaris-generaal Michel Jarraud van de WMO. (Belga/INM)