Naar aanleiding van de klimaattop van Parijs laat Knack.be experts aan het woord over de klimaatverandering. Wat gebeurt er met ons klimaat? Waarom is deze conferentie zo belangrijk? Wat zijn de gevolgen er als we niets doen? Onze klimaatstemmen wijzen u de weg. Vandaag: Jonathan Lambregs, VN-jongerenvertegenwoordiger klimaat bij de Vlaamse Jeugdraad, over het belang van een internationaal klimaatakkoord voor jongeren.

Wij jongeren dromen graag over de toekomst. Want als wij 'later groot zijn', dan veranderen we de wereld. We dromen van gebouwen die geen energie meer verbruiken, maar opwekken. Ook dromen we over economische vooruitgang, niet als het resultaat van massaconsumptie, maar door hergebruik en deelsystemen.

Naief idealisme? Het blijft gelukkig niet bij dromen. Jongeren maken die dromen waar. Onlangs schoot Generation T uit de startblokken: een groep van honderd jongeren die sociale en ecologische uitdagingen met twee handen grijpt en van oplossingen voorziet.

Met de projecten van Generation T ligt de groene economie voor het grijpen. Zo start een mede 'T-er' een materialenbib 'Tournevie' genaamd. Voor een jaarlijks prikje kan je er elke boor of materialenset lenen. Geen nood dus om het tienvoudige uit te geven aan een wegwerpversie. Een ander start een bedrijfje voor de verhuur van hernieuwbare energie installaties.

Maar het gaat veel verder. In Duitsland wemelt het van de steden die volledig op hernieuwbare energie draaien. Bij Robuust in Antwerpen kan je zelfs olie kopen zonder verpakking. In Kopenhagen wordt koning auto van de troon gestoten in het voordeel van de fietser. Sterker nog, Oslo wordt waarschijnlijk de eerste autovrije stad in de wereld.

Economie van de toekomst

Dit zijn prachtige iniatieven op kleine schaal. Maar FairFin drukte ons begin deze maand met de neus op de feiten. Het grote geld, jouw geld, gaat niet naar de oplossingen van klimaatverandering, maar naar de oorzaken er van. Fairfin lichtte het investeringsgedrag van Belgische banken door en besloot: "voor elke euro in groene energie, gaan er negen naar steenkool, olie en gas".

Om gevaarlijke klimaatverandering af te wenden, moet 80% van de gekende steenkoolreserves, de helft van de gas- en een derde van de oliereserves ondergronds blijven. Maar daar hebben Belgische banken geen boodschap aan. Zij pompten de afgelopen vijf jaar 122 miljard euro in de ontginning van vervuilende brandstoffen.

Een ambitieus klimaatakkoord in Parijs geeft het uiterst noodzakelijk en duidelijk signaal aan investeerders: je aandelen in de fossiele economie zijn geen rooie cent meer waard. Het zijn iniatieven van jongeren, zoals de Generation T'ers, uitgerold op grote schaal die de economie van de toekomst invullen. Daarin investeren, dat loont.

De Vlaamse regering moet gehoor geven aan het duidelijk signaal van de jeugd. Ze moet haar gewicht in de strijd gooien om een akkoord te bereiken in Parijs. Dat doet onze regering met uitstek door met het beloofde klimaatgeld over de brug te komen. In tegenstelling tot andere internationale klimaatdossiers, kan onze regio inzake klimaatfinanciering wel degelijk het verschil maken.

De vraag van de meest arme en kwetsbare landen om hen te helpen zich te wapenen tegen de klimaatopwarming klinkt luid en duidelijk. Voor hen is klimaatfinanciering belangrijk om zich te kunnen engageren in een klimaatakkoord. Vlaanderen geeft echter geen gehoor aan deze oproep en draagt met mondjesmaat bij aan het Groen Klimaatfonds.

#DaagJokeUit

Bekommerde jongeren willen niet aan de zijlijn blijven staan en machteloos toekijken. Als jongerenvertegenwoordiger daag ik daarom minister Joke Schauvliege, bevoegd voor klimaat, uit om het beloofde klimaatgeld op tafel te leggen.

Ik vertrek vanuit het eenvoudige principe: als ik er in slaag klimaatfinanciering in te zamelen dan moet de minister dat ook kunnen. Voor elke 1000 euro die ik samen met de donateurs inzamel verwacht ik een tegenprestatie van minister Schauvliege van 1 miljoen euro. Dit is een vraag om beloofde centen, geen nieuwe middelen.

Een Vlaamse bijdrage aan het Klimaatfonds vergroot de kans op een ambitieus klimaatakkoord. Dat akkoord biedt het instrument om iniatieven van jongeren op globale schaal toe te passen. Zo maken we samen de nodige omslag in de economie: van fossiel naar hernieuwbaar. En op die manier kunnen we gevaarlijke klimaatopwarming vermijden."

Wij jongeren dromen graag over de toekomst. Want als wij 'later groot zijn', dan veranderen we de wereld. We dromen van gebouwen die geen energie meer verbruiken, maar opwekken. Ook dromen we over economische vooruitgang, niet als het resultaat van massaconsumptie, maar door hergebruik en deelsystemen.Naief idealisme? Het blijft gelukkig niet bij dromen. Jongeren maken die dromen waar. Onlangs schoot Generation T uit de startblokken: een groep van honderd jongeren die sociale en ecologische uitdagingen met twee handen grijpt en van oplossingen voorziet.Met de projecten van Generation T ligt de groene economie voor het grijpen. Zo start een mede 'T-er' een materialenbib 'Tournevie' genaamd. Voor een jaarlijks prikje kan je er elke boor of materialenset lenen. Geen nood dus om het tienvoudige uit te geven aan een wegwerpversie. Een ander start een bedrijfje voor de verhuur van hernieuwbare energie installaties.Maar het gaat veel verder. In Duitsland wemelt het van de steden die volledig op hernieuwbare energie draaien. Bij Robuust in Antwerpen kan je zelfs olie kopen zonder verpakking. In Kopenhagen wordt koning auto van de troon gestoten in het voordeel van de fietser. Sterker nog, Oslo wordt waarschijnlijk de eerste autovrije stad in de wereld.Dit zijn prachtige iniatieven op kleine schaal. Maar FairFin drukte ons begin deze maand met de neus op de feiten. Het grote geld, jouw geld, gaat niet naar de oplossingen van klimaatverandering, maar naar de oorzaken er van. Fairfin lichtte het investeringsgedrag van Belgische banken door en besloot: "voor elke euro in groene energie, gaan er negen naar steenkool, olie en gas".Om gevaarlijke klimaatverandering af te wenden, moet 80% van de gekende steenkoolreserves, de helft van de gas- en een derde van de oliereserves ondergronds blijven. Maar daar hebben Belgische banken geen boodschap aan. Zij pompten de afgelopen vijf jaar 122 miljard euro in de ontginning van vervuilende brandstoffen.Een ambitieus klimaatakkoord in Parijs geeft het uiterst noodzakelijk en duidelijk signaal aan investeerders: je aandelen in de fossiele economie zijn geen rooie cent meer waard. Het zijn iniatieven van jongeren, zoals de Generation T'ers, uitgerold op grote schaal die de economie van de toekomst invullen. Daarin investeren, dat loont.De Vlaamse regering moet gehoor geven aan het duidelijk signaal van de jeugd. Ze moet haar gewicht in de strijd gooien om een akkoord te bereiken in Parijs. Dat doet onze regering met uitstek door met het beloofde klimaatgeld over de brug te komen. In tegenstelling tot andere internationale klimaatdossiers, kan onze regio inzake klimaatfinanciering wel degelijk het verschil maken.De vraag van de meest arme en kwetsbare landen om hen te helpen zich te wapenen tegen de klimaatopwarming klinkt luid en duidelijk. Voor hen is klimaatfinanciering belangrijk om zich te kunnen engageren in een klimaatakkoord. Vlaanderen geeft echter geen gehoor aan deze oproep en draagt met mondjesmaat bij aan het Groen Klimaatfonds.#DaagJokeUitBekommerde jongeren willen niet aan de zijlijn blijven staan en machteloos toekijken. Als jongerenvertegenwoordiger daag ik daarom minister Joke Schauvliege, bevoegd voor klimaat, uit om het beloofde klimaatgeld op tafel te leggen.Ik vertrek vanuit het eenvoudige principe: als ik er in slaag klimaatfinanciering in te zamelen dan moet de minister dat ook kunnen. Voor elke 1000 euro die ik samen met de donateurs inzamel verwacht ik een tegenprestatie van minister Schauvliege van 1 miljoen euro. Dit is een vraag om beloofde centen, geen nieuwe middelen.Een Vlaamse bijdrage aan het Klimaatfonds vergroot de kans op een ambitieus klimaatakkoord. Dat akkoord biedt het instrument om iniatieven van jongeren op globale schaal toe te passen. Zo maken we samen de nodige omslag in de economie: van fossiel naar hernieuwbaar. En op die manier kunnen we gevaarlijke klimaatopwarming vermijden."