België maakt 3,25 miljoen euro vrij voor het VN-Adaptatiefond. Dat laten de bevoegde ministers weten.

Het VN-Adaptatiefonds werd in 2001 opgericht om concrete projecten en programma's in ontwikkelingslanden te financieren. Het fonds is van cruciaal belang voor de armste landen. Zij zijn het sterkst blootgesteld aan de gevolgen van de klimaatverandering.

Onvoldoende inkomsten

Het VN-Adaptatiefonds haalt haar middelen uit onder meer de opbrengsten van ontwikkelingsmechanismen. Maar door de lage prijzen op de koolstofmarkt beschikt het fonds over onvoldoende inkomsten. De ontwikkelingslanden hebben de problematiek van internationale klimaatfinanciering hoog op de agenda van COP 19 geplaatst.

De onderhandelingen over de internationale afspraken met betrekking tot klimaatfinanciering lopen nog. Op de klimaattop in Warschau werd herhaaldelijk gepleit om dit fonds ad-hoc aan te vullen tot 100 miljoen dollar. De vraag naar bijdragen voor dit fonds werd ook binnen de EU expliciet naar voor geschoven.

Engagement

"Omwille van de urgentie van deze vraag van de ontwikkelingslanden hebben de drie gewesten, Brussel, Vlaanderen en Wallonië, samen met de federale overheid gezamenlijk een bijdrage van 3,25 miljoen euro vrijgemaakt voor het Adaptatiefonds. Op deze manier onderstreept België zijn engagement om de gevolgen van klimaatverandering in het zuiden te helpen bestrijden", luidt het in een gezamenlijke mededeling van federaal staatssecretaris Melchior Wathelet (CDH) en de regionale ministers van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V), Philippe Henry (Ecolo) en Evelyne Huytebroeck (Ecolo). (Belga/AVE)

België maakt 3,25 miljoen euro vrij voor het VN-Adaptatiefond. Dat laten de bevoegde ministers weten. Het VN-Adaptatiefonds werd in 2001 opgericht om concrete projecten en programma's in ontwikkelingslanden te financieren. Het fonds is van cruciaal belang voor de armste landen. Zij zijn het sterkst blootgesteld aan de gevolgen van de klimaatverandering.Het VN-Adaptatiefonds haalt haar middelen uit onder meer de opbrengsten van ontwikkelingsmechanismen. Maar door de lage prijzen op de koolstofmarkt beschikt het fonds over onvoldoende inkomsten. De ontwikkelingslanden hebben de problematiek van internationale klimaatfinanciering hoog op de agenda van COP 19 geplaatst. De onderhandelingen over de internationale afspraken met betrekking tot klimaatfinanciering lopen nog. Op de klimaattop in Warschau werd herhaaldelijk gepleit om dit fonds ad-hoc aan te vullen tot 100 miljoen dollar. De vraag naar bijdragen voor dit fonds werd ook binnen de EU expliciet naar voor geschoven. "Omwille van de urgentie van deze vraag van de ontwikkelingslanden hebben de drie gewesten, Brussel, Vlaanderen en Wallonië, samen met de federale overheid gezamenlijk een bijdrage van 3,25 miljoen euro vrijgemaakt voor het Adaptatiefonds. Op deze manier onderstreept België zijn engagement om de gevolgen van klimaatverandering in het zuiden te helpen bestrijden", luidt het in een gezamenlijke mededeling van federaal staatssecretaris Melchior Wathelet (CDH) en de regionale ministers van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V), Philippe Henry (Ecolo) en Evelyne Huytebroeck (Ecolo). (Belga/AVE)