Marianne Thyssen

‘Ouders en leerlingen zien beroepsonderwijs nog te vaak als een tweede keuze’

Marianne Thyssen Europees Commissaris voor Werk, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit en lid van CD&V

‘Ik ben ervan overtuigd dat beroepsonderwijs en -opleidingen in Europa kunnen helpen om ons te voorzien van de vaardigheden die in onze snel veranderende wereld nodig zijn’, schrijft Europees commissaris Marianne Thyssen.

Vier jaar geleden begon ik mijn ambtsperiode als Europees commissaris met een duidelijke taak: meer mensen, jong en oud, aan het werk krijgen. Sindsdien zijn bijna 12 miljoen banen gecreëerd. Er zijn meer mensen dan ooit aan het werk: wel 239 miljoen. De jeugdwerkloosheid is weliswaar nog steeds te hoog, maar is lager dan ooit. Dat zijn veel redenen om trots te zijn, maar er is nog veel te doen.

Ouders en leerlingen zien beroepsonderwijs nog te vaak als een tweede keuze.

Digitalisering en automatisering, en de overschakeling naar een koolstofarme economie veranderen onze manier van leven en werken. Dit creëert nieuwe mogelijkheden, maar ook uitdagingen. De Europese Pijler van sociale rechten is ons kompas om deze uitdagingen aan te gaan en onze verwezenlijkingen op sociaal gebied te behouden in een snel veranderende wereld. Onderwijs, opleiding en een leven lang leren vormen niet toevallig het eerste beginsel van de Pijler: deze nieuwe arbeidsmarkt vergt nieuwe taken en beroepen en daar zullen nieuwe vaardigheden voor nodig zijn.

Ik ben ervan overtuigd dat beroepsonderwijs en -opleidingen in Europa kunnen helpen om ons te voorzien van de vaardigheden die in onze snel veranderende wereld nodig zijn. Toch zien jongeren en hun ouders beroepsonderwijs en -opleiding nog te vaak als een tweede keuze, als het op één na beste alternatief voor andere onderwijstrajecten. Tegelijkertijd is voor wie al werkt of werk zoekt beroepsonderwijs en -opleiding niet de meest voor de hand liggende keuze om vaardigheden en vooruitzichten op een baan te verbeteren.

Ik wil studenten, ouders, werkzoekenden en werkenden ervan overtuigen dat beroepsonderwijs en -opleidingen de beste springplank naar werk zijn. 75% van de lerenden vindt er kort na het afstuderen een baan. Dit succes toont aan datd daar de vaardigheden aangeleerd worden die aansluiten bij de huidige behoeften van ondernemingen.

Daarom organiseert de Europese Commissie voor de derde keer een Europese Week van beroepsvaardigheden. Met honderden evenementen en activiteiten in heel Europa plaatst deze jaarlijkse actie beroepsonderwijs en -opleiding in de schijnwerpers. In België ligt de inzetbaarheid van afgestudeerden in het beroepsonderwijs en -opleiding net onder het EU-gemiddelde (70,5% tegenover een EU-gemiddelde van 75%). De opname van beroepsonderwijs moet echter nog verbeteren, vooral in Vlaanderen. Er moet dus meer werk worden verzet om leerlingen en hun ouders bewust te maken van de voordelen van beroepsonderwijs en -opleidingen. Ik roep België op zich bij ons aan te sluiten en duidelijk te maken dat beroepsonderwijs en -opleidingen de gouden standaard zijn in onderwijs. Samen kunnen we van de Europese Week van beroepsvaardigheden een nog groter succes maken dan de voorgaande jaren. We moeten laten zien dat beroepsonderwijs en -opleidingen de loopbaan en het leven van mensen op een positieve manier veranderen.

Marianne Thyssen, Europees Commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit.

Partner Content