Tien jaar na het losbarsten van de financiële crisis oogt de situatie op de Europese arbeidsmarkt opnieuw rooskleurig. De werkloosheid is de laagste sinds december 2008 en de werkgelegenheid is nooit hoger geweest. 'We zijn stevig op weg naar meer economische groei en werkgelegenheid', stelt Thyssen vast, maar 'het risico bestaat dat de huidige jongeren en hun kinderen het minder goed zullen hebben dan hun ouders.'

Uit het verslag blijkt dat jongeren minder profiteren van de gestaag toenemende levensstandaard. Ze vinden nog steeds moeilijker werk en moeten zich vaker tevreden stellen met halftijdse jobs en tijdelijke contracten. Bovendien zadelt de vergrijzing jongeren met 'een dubbele last' op. Ze zullen niet enkel hogere pensioenbijdragen betalen, maar zelf een lager pensioen ontvangen in verhouding tot hun salaris. Immers, nu zijn er voor elke gepensioneerde nog vier mensen op arbeidsleeftijd, in 2060 zullen dat er nog amper twee zijn. 'Al deze moeilijkheden beïnvloeden het inkomen van jonge mensen en maken hen kwetsbaar op de arbeidsmarkt', merkt Thyssen op. 'Ze lijken belangrijke beslissingen uit te stellen: over alleen wonen, een huis kopen of een gezin starten. Dat heeft niet enkel een negatieve impact op de levens van mensen, maar ook op andere vlakken. Het dreigt de groei, sociale cohesie en duurzaamheid van sociale systemen te ondermijnen.'

Volgens de eurocommissaris is er nog veel werk om de levensstandaard van de toekomstige generaties te vrijwaren. De pensioenleeftijd moet afgestemd worden op de levensverwachting, maar er moeten ook meer inspanningen geleverd worden om alle generaties te activeren. Ondanks de boomende werkgelegenheid is 30 procent van de Europese bevolking op arbeidsleeftijd nog steeds niet actief.

Ook beleidsmaatregelen om de fertiliteit te verhogen en migratie efficiënt te beheren kunnen volgens de Commissie nuttig zijn.

Tien jaar na het losbarsten van de financiële crisis oogt de situatie op de Europese arbeidsmarkt opnieuw rooskleurig. De werkloosheid is de laagste sinds december 2008 en de werkgelegenheid is nooit hoger geweest. 'We zijn stevig op weg naar meer economische groei en werkgelegenheid', stelt Thyssen vast, maar 'het risico bestaat dat de huidige jongeren en hun kinderen het minder goed zullen hebben dan hun ouders.' Uit het verslag blijkt dat jongeren minder profiteren van de gestaag toenemende levensstandaard. Ze vinden nog steeds moeilijker werk en moeten zich vaker tevreden stellen met halftijdse jobs en tijdelijke contracten. Bovendien zadelt de vergrijzing jongeren met 'een dubbele last' op. Ze zullen niet enkel hogere pensioenbijdragen betalen, maar zelf een lager pensioen ontvangen in verhouding tot hun salaris. Immers, nu zijn er voor elke gepensioneerde nog vier mensen op arbeidsleeftijd, in 2060 zullen dat er nog amper twee zijn. 'Al deze moeilijkheden beïnvloeden het inkomen van jonge mensen en maken hen kwetsbaar op de arbeidsmarkt', merkt Thyssen op. 'Ze lijken belangrijke beslissingen uit te stellen: over alleen wonen, een huis kopen of een gezin starten. Dat heeft niet enkel een negatieve impact op de levens van mensen, maar ook op andere vlakken. Het dreigt de groei, sociale cohesie en duurzaamheid van sociale systemen te ondermijnen.' Volgens de eurocommissaris is er nog veel werk om de levensstandaard van de toekomstige generaties te vrijwaren. De pensioenleeftijd moet afgestemd worden op de levensverwachting, maar er moeten ook meer inspanningen geleverd worden om alle generaties te activeren. Ondanks de boomende werkgelegenheid is 30 procent van de Europese bevolking op arbeidsleeftijd nog steeds niet actief. Ook beleidsmaatregelen om de fertiliteit te verhogen en migratie efficiënt te beheren kunnen volgens de Commissie nuttig zijn.