“Oriënteringsproef dreigt allochtone studenten te discrimineren”

(Belga) De invoering van een oriënteringsproef voor het hoger onderwijs dreigt allochtone studenten te discrimineren. Dat meldt het Platform “Allochtone” Studenten. Het reageert daarmee op een voorstel van de Vlaamse rectoren.

De rectoren van de Vlaamse universiteiten zijn voorstander van een oriënteringsproef voor studenten die de overstap maken van het secundair naar het hoger onderwijs. In De Standaard van vrijdag geven ze aan te hopen dat er snel zo’n indicatieve, niet-bindende toegangsproef komt. Een echt ingangsexamen vinden ze evenwel een brug te ver. Maar het PAS, dat alle organisaties van studenten uit etnische minderheden overkoepelt, vreest dat vooral jongeren uit kansarme en allochtone gezinnen het slachtoffer gaan worden van zo’n oriënteringsproef. Het spreekt dan ook over “verdoken discriminatie”. “Talentvolle allochtone jongeren komen immers al in het middelbaar onderwijs steeds vaker terecht in scholen en studierichtingen die een minder goede voorbereiding vormen op hoger onderwijs”, luidt het in een mededeling van het PAS. “Slechts 20 procent van de studenten van Turkse of Marokkaanse origine studeren af in het ASO.” Het platform vreest dat universiteiten de proef massaal zullen gebruiken om allochtone jongeren universitaire studies te ontraden en door te verwijzen naar hogeschoolrichtingen. “De rectoren schuiven de verantwoordelijkheid liever af op de studenten in plaats van de extra middelen die ze krijgen in te zetten om te zorgen dat ook allochtone en kansarme studenten er kunnen geraken.” (KAV)

Partner Content