Ook onder nieuwe naam geen erkenning voor islamitische school in Genk

Het Selam-college in Genk

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) geeft geen erkenning aan Plura C, de nieuwe naam van het omstreden Selam-college in Genk. ‘We kunnen niet voorzichtig genoeg zijn vooraleer we groen licht geven’, zegt N-VA-minister Weyts.

Scholen hebben een officiële erkenning nodig om bijvoorbeeld subsidies te kunnen krijgen van de Vlaamse overheid. Vroeger kreeg een nieuwe school haast automatisch een erkenning, maar vandaag gaat er een grondige screening aan vooraf. Een school kan bovendien enkel erkend of gesubsidieerd worden na formele goedkeuringsbeslissing bij ministerieel besluit. Om een erkenning te krijgen moet een school onder meer de grond- en mensenrechten zoals beschreven in het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens strikt naleven.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts weigert nu de erkenningsaanvraag van ‘Plura C’, een nieuwe middelbare school in Genk. De aanvraag werd ingediend door dezelfde vzw Lectio die vorig jaar in dezelfde gebouwen en met dezelfde directie het zogenaamde Selam-college wou beginnen. Die aanvraag werd toen door voormalig minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) geweigerd omdat de school de Grondwet en de internationale mens- en kinderrechten niet zou naleven. Volgens informatie van de Staatsveiligheid zou de school zelfs kunnen uitgroeien tot een extremistische vector in het Limburgse onderwijslandschap. De inrichters van de school hebben banden met de conservatieve islamitische beweging Milli Görüs.

Weyts wijst de nieuwe aanvraag nu af op basis van een negatief advies van de Onderwijsinspectie. Er zijn nog steeds onvoldoende garanties dat Plura-C de nodige eerbied toont voor de internationale en grondwettelijke kinderrechten. De vzw Lectio komt onvoldoende tegemoet aan de bezwaren tegen de vorige aanvraag voor het Selam-college. De gedeeltelijke wijziging van de samenstelling van de raad van bestuur overtuigt niet. De nieuwe school zou nog steeds gevestigd worden in gebouwen die kosteloos ter beschikking gesteld worden door een vzw verbonden aan de Milli Görüs-beweging, die een religieus-islamitische orde voorstaat.

‘Als ik dit allemaal lees, dan kan ik onmogelijk een erkenning geven’, zegt Weyts. ‘Kinderen zijn ons kostbaarste goed. We moeten vermijden dat zij naar school gaan op een plek waar ze mogelijk totaal verkeerde ideeën ingelepeld krijgen.’

Partner Content