Vorig jaar waren in het basisonderwijs 63.551 vrouwen aan de slag, tegenover 8.943 mannen. In het secundair onderwijs was de verhouding 49.440 vrouwen tegenover 27.291 mannen. 'Het onevenwicht is met één procent gestegen tegenover vijf jaar geleden', aldus Vandenberghe. 'In plaats van verbeteren, wordt het dus nog slechter.

Uit heel wat onderzoek blijkt nochtans dat een meer evenwichtige genderverhouding zowel leerlingen als leerkrachten ten goede zou komen'. De toekomst oogt bovendien weinig beter. In de lerarenopleiding zijn vorig schooljaar 70 procent vrouwen en 30 procent mannen gestart.

Het SP.A-parlementslid vindt dat de regering aandacht moet schenken aan het onevenwicht door te sensibiliseren, stimuleren en ondersteunen. 'In de beleidsnota van de minister staat daar echter geen woord over'.

Vorig jaar waren in het basisonderwijs 63.551 vrouwen aan de slag, tegenover 8.943 mannen. In het secundair onderwijs was de verhouding 49.440 vrouwen tegenover 27.291 mannen. 'Het onevenwicht is met één procent gestegen tegenover vijf jaar geleden', aldus Vandenberghe. 'In plaats van verbeteren, wordt het dus nog slechter. Uit heel wat onderzoek blijkt nochtans dat een meer evenwichtige genderverhouding zowel leerlingen als leerkrachten ten goede zou komen'. De toekomst oogt bovendien weinig beter. In de lerarenopleiding zijn vorig schooljaar 70 procent vrouwen en 30 procent mannen gestart. Het SP.A-parlementslid vindt dat de regering aandacht moet schenken aan het onevenwicht door te sensibiliseren, stimuleren en ondersteunen. 'In de beleidsnota van de minister staat daar echter geen woord over'.