NMBS krijgt volledige verantwoordelijkheid voor reiziger

(Belga) De NMBS is de enige die rechtstreeks contact zal hebben met de reizigers. Dat staat te lezen in de compromisnota die minister van Overheidsbedrijven Paul Magnette over de herstructurering van de spoorbedrijven heeft gemaakt, zo melden De Standaard en Het Nieuwsblad vandaag.

Door de drieledige structuur met de NMBS, Infrabel en NMBS Holding weten reizigers vandaag vaak niet tot wie ze zich moeten wenden als er zich een probleem voordoet en kunnen de betrokkenen makkelijk de hete aardappel naar elkaar doorschuiven. Magnette stuurt volgens De Standaard nu aan op een tweeledige structuur, waarbij NMBS instaat voor de reiziger en infrastructuurbeheerder Infrabel een pure dienstverlener wordt voor de spoorwegmaatschappijen. Zo krijgt de NMBS de exploitatie van alle alle stations en stopplaatsen. Nu zit de uitbating van de allergrootste stations bijvoorbeeld nog bij de NMBS-Holding, de stopplaatsen bij Infrabel. Ook de communicatie met de reiziger komt volledig in handen van de NMBS. Er komt ook één structuur om te waken over de stiptheid. Ter wille van de spoorbonden, die een eengemaakt bedrijf eisen, wil Magnette alle personeel tewerkstellen bij het nieuwe bedrijf HR-Rail en detacheren naar Infrabel en NMBS. Het geeft de garantie aan de spoorbonden dat iedereen onder hetzelfde huidige spoorstatuut kan blijven werken. (DLA)

Partner Content