Opinie

‘N-VA en Israël: één front tegen de Verenigde Naties’

‘Het politieke doel – de verzwakking, niet van het racisme maar van de Verenigde Naties – heiligt nog maar eens de middelen’, schrijft een groep academici en mensen uit het middenveld over de vraag van N-VA aan de federale regfering om weg te blijven van de antiracismeconferentie van de VN.

Op 30 augustus lazen we op de site van Knack: ‘N-VA-voorzitter Bart De Wever en Kamerlid Michael Freilich roepen België op om weg te blijven van de antiracismeconferentie van de Verenigde Naties op 22 september in New York.’ Onder Kamerlid Freilichs foto volgt dan als korte uitleg: ‘Volgens de partij baadt de conferentie in een sfeer van ‘rauwe Jodenhaat en antisemitisme.’

N-VA en Israël: één front tegen de Verenigde Naties.

De Verenigde Naties zijn het enige mondiale orgaan dat zich de bescherming tot doel stelt van een wereldorde gebaseerd op rechtsprincipes, de mensenrechten en wederzijds respect tussen de naties. De inspanningen van sommige politieke regimes en actoren om de VN te ondermijnen, zijn daarom extreem alarmerend en gevaarlijk. Wat de N-VA betreft, is het niet de eerste keer dat zij zich eraan gelegen laat: herinner u de Marrakesh-saga. Wat de huidige, grove aanval (‘rauwe Jodenhaat’) betreft op een nog komende, ééndaagse Antiracismeconferentie van de VN, moet voor een goed begrip gewezen worden op een internationale context.

De oproep hoort kennelijk thuis in de vrij agressieve campagne die reeds enkele weken geleden is ingeluid door de president van Israël. Bij de opening, op 13 juli in Jeruzalem, van het “Global Forum to Combat Antisemitism” aarzelde Isaac Herzog niet om de komende VN-Antiracismeconferentie te verketteren als ‘een bijeenkomst van haat en laster, een antisemitische gebeurtenis in de ergste zin van het woord’. Hij riep ‘landen en organisaties’ op om zich te verenigen en ‘vastberaden, unaniem en onverschrokken te ageren tegen de Durban IV-conferentie in september om ervoor te zorgen dat zij niet plaatsvindt’.

Zoals De Wever en Freilich niet nalaten te vermelden, heeft die negatieve politieke campagne reeds de instemming gekregen van een aantal ons omringende landen en van ‘onze belangrijkste bondgenoten, waaronder de VS, Canada en Australië’.

De Belgische regering, die zich in haar regeringsverklaring van september vorig jaar ertoe geëngageerd heeft op te komen voor de rechten van de Palestijnen en voor een ‘differentiatiebeleid’ t.a.v. de Israëlische kolonies in de West Bank, wordt onder druk gezet opdat ze zich zou aansluiten bij de door Israël opgezette boycot van de komende VN-Antiracismeconferentie…

Moet betreffende die nog komende conferentie gezegd worden dat zij ‘baadt in een sfeer van rauwe jodenhaat’? Op de VN-website zelf lezen we dat ‘de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties wereldleiders wil samenbrengen om de twintigste verjaardag te markeren van de aanvaarding van de Durban Verklaring en Actieprogramma’.

Verklaring en Actieprogramma waren het eindwerk van de ‘Wereldconferentie tegen Racisme, Rassendiscriminatie, Vreemdelingenhaat en Gerelateerde Onverdraagzaamheid,’ die van 31 augustus tot 8 september 2001 plaatsvond in het Zuid-Afrikaanse Durban.In de tekst ervan wordt, na het antisemitisme (par. 58) en de Holocaust (par. 61), in par. 63 bezorgdheid geuit ‘over de benarde situatie van het Palestijnse volk onder een buitenlandse bezetting’, en wordt ‘het onvervreemdbare recht van het Palestijnse volk’ erkend ‘op zelfbeschikking en op de vestiging van een onafhankelijke staat’.

Dat gebeurt evenwel niet zonder dat nog in dezelfde zin ook Israëls “recht op veiligheid” erkend wordt. Erbij aansluitend volgt in paragraaf 64 een algemene oproep voor vrede in het Midden-Oosten:

‘Wij roepen op tot een rechtvaardige, alomvattende en duurzame vrede in de regio, waarin alle volkeren gelijkwaardig naast elkaar bestaan en genieten van gelijkheid, rechtvaardigheid en internationaal erkende mensenrechten, en veiligheid.’

‘Rauwe jodenhaat’? In welke realitysoap leven de heren De Wever en Freilich (en hun partij)?

Voor de volledigheid: ten tijde van de Antiracisme Wereldconferentie in 2001 met haar “Declaration & Programme of Action” – het is dààrvan dat op 22 september door de Algemene Vergadering van de VN de 20ste verjaardag gevierd worden – hebben de in Durban aanwezige internationale NGO’s een eigen ‘WCAR NGO Forum Declaration’publiek gemaakt. Die sloot aan bij de aanbevelingen van ‘NGO Fora’ die eerder in de hoofdsteden van tal van landen hadden plaatsgevonden. In de paragrafen 98 en 99 van die “WCAR NGO Forum Declaration” wordt ‘Israëls huismerk van apartheid en andere racistische misdaden tegen de menselijkheid’ uitvoerig aangeklaagd en veroordeeld. De misleidende associatie, in Westerse middens gemaakt tussen die “NGO Forum Verklaring” en de door de VN Wereldconferentie tegen Racisme en Rassendiscriminatie wereldkundig gemaakte Declaration and Programme of Action,” heeft, toen en nog altijd, geleid tot een georkestreerde belastering van “Durham”.

Naar aanleiding van hun tussenkomst van 30 augustus kunnen we alleen maar vaststellen dat N-VA voorzitter Bart De Wever er ondanks zijn opleiding van historicus niet toe gekomen is de twee verschillende documenten met de nodige zorgvuldigheid te lezen en van elkaar te onderscheiden. Het politieke doel – de verzwakking, niet van het racisme maar van de Verenigde Naties – heiligt nog maar eens de middelen. Dat daartoe ook de strijd tegen het antisemitisme geïnstrumentaliseerd wordt, mag ons niet verbazen.

Ondertekenaars:

Ludo Abicht, prof. em. Universiteit Antwerpen,

Jean-Jacques Amy, arts; prof. em. Vrije Universiteit Brussel,

Karel Arnaut, prof. KU Leuven,

Bert Cornillie, prof. KU Leuven,

Frans Daems, em. prof. Universiteit Antwerpen,

Patrick Deboosere, prof. Vrije Universiteit Brussel.

Lieven De Cauter, prof. KU Leuven en RITCS,

Herman De Ley, prof. em. Universiteit Gent,

Marc De Meyere, prof. em. Universiteit Gent,

Johan Depoortere, journalist (met pensioen),

Ludo De Witte, auteur,

Ruddy Doom, prof. em. Universiteit Gent,

Charles Ducal, schrijver,

Jan Engelen, prof. em. KU Leuven,

Lieve Franssen, dirigent Brussels Brecht-Eislerkoor,

Carl Gydé, directeur Kunstencentrum Campo,

Joris Iven, dichter,

Paul Lookman, editor ‘Geopolitiek in context’, auteur van “Het zionistische project Israël”,

Fred Louckx, prof. em. Vrije Universiteit Brussel,

Herman Mielants, prof. em. Universiteit Gent,

Jan Orbie, prof. Universiteit Gent,

Pieter Saey, ereprof. Universiteit Gent,

Nozomi Takahashi, Dr., Staff scientist, VIB- Universiteit Gent,

Anya Topolski, Associate Professor, Radboud Universiteit Nijmegen,

Marc Vandepitte, auteur,

Robrecht Vanderbeeken, algemeen secretaris ABVV-acod cultuur,

Michel Vanhoorne, Ereprof. Universiteit Gent.

Aviel Verbruggen, prof. em. Universiteit Antwerpen,

Karin Verelst, docent Erasmushogeschool; vorser Vrije Universiteit Brussel,

Bart Vonck, dichter, literair vertaler, criticus,

Viona Westra, politicologe, criminologe en ex-lector communicatie, journaliste en performer.

Karim Zahidi, prof. Universiteit Antwerpen en Universiteit Gent.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content