Vrije Tribune

N-VA Borgerhout: ‘Het district is een fout gelopen politiek experiment’

Vrije Tribune Hier geven we een forum aan organisaties, columnisten en gastbloggers

N-VA Borgerhout reageert met een opiniestuk na de discussie over de agenten die aangevallen werden bij het veelbesproken incident in Borgerhout en de nieuwe aanval op agenten die zondag zou plaatsgevonden hebben: ‘Excuses van politiek links zouden op hun plaats zijn.’

Het is een politieke wetmatigheid die in Borgerhout geperfectioneerd is tot in het absurde en ontdaan van ieder verantwoordelijkheidsgevoel. De lokale coalitie (SP.A, Groen, PVDA en een dissidente CD&V’er) heeft er vanaf dag één voor gekozen om zich niet te gedragen als een politieke meerderheid die het district bestuurt. Het district was steeds bijzaak.

Borgerhout is een fout gelopen politiek experiment.

Ze hebben zich daarentegen geprofileerd als een rabiate oppositiepartij gekant tegen de meerderheid in het stadhuis. De keuzes die deze coalitie maakt zijn niet in het belang van de Borgerhoutenaar. Ze zijn er simpelweg gekant tegen het stadsbestuur.

Het is die houding die mee aan de basis ligt van de huidige impasse in ons district. Met als voorlopig triest hoogtepunt, de feiten van de voorbije weken. ‘Een opgeklopt incident’, volgens sommigen. Dat is het volgens ons niet. Het is naar onze mening het onvermijdelijk resultaat van een roekeloos politiek avontuur, waarbij kwetsbare jongeren in de vuurlinie worden geschoven. Noem het gerust een politiek experiment dat in het gezicht van de Borgerhoutenaar is ontploft.

Een voorbeeld ter illustratie: het districtscollege lanceerde een tijdje geleden het idee om fietsers door het rode licht rechtsaf te laten afslaan. Ze deden dit met zoveel bravoure en zonder enig overleg met de bevoegde schepen, dat de verwarring compleet was voor de burger.

Het resultaat laat zich raden. Veel bewoners meenden oprecht dat het rood licht niet gold voor wie rechtsaf moest – toch niet in Borgerhout. Wanneer de politie dan optrad tegen fietsers die het rode licht negeerden, reageerden de fietsers dan ook verbolgen. De campagne die de politie hield om ook de zwakke weggebruiker op zijn plichten te wijzen, werd door de partijen aan de linkerzijde compleet afgekraakt en geridiculiseerd.

Als vandaag jongeren een totaal gebrek aan respect hebben voor de ordediensten in deze stad, hebben zij hier mee de hand in.

En zo kunnen we nog even doorgaan. Aan de linkerzijde van het politieke spectrum is het begrip voor het verwerpelijk gedrag van sommige jongeren zeer groot. Tussen de verklaringen in de pers en wat ze aan jongeren in de straat vertellen, gaapt vaak een diepe kloof. Respect voor vrouwen en hun kledingkeuzes? ‘Ach, dat is nu eenmaal hoe dat gaat in die cultuur. Of ben je een racist?.’ Respect voor holebi’s? ‘Ach, we moeten minderheden niet tegen elkaar opzetten. Dat is wat rechts wil. Pas je gedrag wat aan. Of ben je een racist?’ Vandalisme wordt ‘kwajongensgedrag’. Overlast wordt ‘Ben je zelf nooit jong geweest?’.

Deze consequente politiek die een gebrek aan respect promoot, sloeg vorige week opnieuw een diepe wonde. De politie probeerde een bestuurder te arresteren die meerdere verkeersregels overtreden had en een gevaar was op de weg. Daarbij werden de agenten belaagd door omstaanders die meenden te moeten ingrijpen en verdachten te helpen ontsnappen.

Alsof deze feiten op zich nog niet erg genoeg zijn, moeiden bepaalde partijen zich meteen met een aanval op de burgemeester. Zo probeerden ze de feiten te linken aan uitspraken van Bart De Wever die uit de context getrokken waren.

Als vandaag jongeren een totaal gebrek aan respect hebben voor de ordediensten in deze stad, hebben zij hier mee de hand in.

En zelfs daar hield het niet op. Ook de politie moest beschimpt en verdacht gemaakt worden. Hun versie werd meteen openlijk in twijfel getrokken. Het kwam neer op een politieke recuperatie van geweld. SP.A-voorzitter Tom Meeuws beschuldigde de politie zelfs van mee te stappen in een politiek verhaal. Uiteindelijk werd het parket de scheidsrechter en die bevestigde het correct handelen van de politie.

Excuses van politiek links zouden op hun plaats zijn. We maken ons echter geen illusies. En toch willen we het linkse districtsbestuur oproepen hun sociaal experiment te beëindigen, opdat we terug kunnen opbouwen wat nu van belang is: respect.

‘The duty of the opposition is to oppose.’

Partner Content