Wanneer de politie afgelopen week een roekeloze chauffeur wilt inrekenen aan de Turnhoutsebaan in Borgerhout, gaat het mis. Al snel worden de agenten belaagd door enkele omstaanders. 'Onze collega's kregen rake klappen en trappen,' klinkt het bij de Antwerpse politie. Er zou ook sprake zijn van projectielen die naar de agenten gegooid worden. Minstens twee agenten raakten daarbij verwond.
...

Wanneer de politie afgelopen week een roekeloze chauffeur wilt inrekenen aan de Turnhoutsebaan in Borgerhout, gaat het mis. Al snel worden de agenten belaagd door enkele omstaanders. 'Onze collega's kregen rake klappen en trappen,' klinkt het bij de Antwerpse politie. Er zou ook sprake zijn van projectielen die naar de agenten gegooid worden. Minstens twee agenten raakten daarbij verwond. Op amateurbeelden die later verspreid werden door verscheidene media, is van dat alles weinig te zien, waarop zich een discussie ontspint over de ware toedracht van de feiten. De beelden zouden volgens de politie slechts een deel van de gebeurtenissen tonen.Gisteren kwam het parket van Antwerpen naar buiten met een officiële mededeling die de twijfel weg moest nemen. Door alle beschikbare beelden samen te leggen kon het parket de volledige feiten reconstrueren en werd duidelijk dat de agenten wel degelijk aangevallen werden. In tegenstelling tot de smartphonevideo's die eerder opdoken, zijn de beelden van het parket niet in omloop. Dat zou de twijfel definitief kunnen wegnemen, maar het parket acht het op dit moment 'niet opportuun' om die beelden te verspreiden, 'om correct te blijven ten aanzien van alle partijen.'De reden daarvoor is eenvoudig. 'De beelden dienen als bewijsmiddel voor strafbare feiten, en dus zijn we gehouden aan het geheim van het onderzoek,' zegt Ken Witpas, woordvoerder bij het parket. 'Dat wil zeggen dat we eerst intern alle mogelijkheden moeten doorlopen, alle wettelijke middelen die we voorhanden hebben, om de betrokken personen te identificeren.' De procureur kan later beslissen om de beelden toch vrij te geven. 'Komen we tot een punt waarop er nog daders zijn die we niet kunnen identificeren, dan kunnen we een deel van het onderzoeksgeheim opheffen om de hulp van het publiek te vragen.'Tegelijk wil de woordvoerder geen twijfel laten bestaan over wat er gebeurd is. 'Alle beelden naast elkaar gelegd kunnen we nu al besluiten dat het inderdaad om een daad van geweldpleging ging.' 'De feiten zoals ze zich hebben afgespeeld, gaan over drie tot vier minuten. Het filmpje dat intussen is verspreid, is eigenlijk het einde van het hele verhaal, wanneer de feiten al gebeurd zijn. Wij beschikken over beelden die het hele verloop tonen. De feiten waarvan de agenten slachtoffer geworden zijn, liggen voor het filmpje dat eerder verspreid werd.' Mogelijk waren die feiten de aanleiding voor omstaanders om te beginnen filmen, zegt Witpas nog. 'Mensen raken maar geïnteresseerd als ze iets horen of als andere mensen gaan kijken. Hun aandacht zal waarschijnlijk pas gewekt zijn in een eindfase, en dan pas zijn die beelden gefilmd.'De gebeurtenissen aan de Turnhoutsebaan worden door de politie in twee fases opgedeeld. De eerste fase speelt zich af onmiddellijk nadat de bestuurder gevat werd. 'We zien meerdere personen richting agenten lopen, waarna we de agenten op andere beelden in posities zien waar we hen normaal niet moeten zien.' Wat dat precies wil zeggen wil de parketwoordvoerder niet verduidelijken. Wel zegt hij dat er 'op dit moment geen enkel element is waaruit zou blijken dat agenten in de fout zijn gegaan.''Daarna zien we ook dat de dame die gevat werd weer vrij is en rond haar wagen circuleert. Een tweede fase is nog later: er is intussen een groep geïnteresseerde omstaanders ontstaan, en het is vanuit die groep dat we een aantal mensen projectielen zien gooien richting politie.'