Mogelijke fraude met arbeidskaarten: ‘Ik kan er toch niet aan doen dat Turkse bakkers uit één regio komen?’

Archiefbeeld © Getty Images
Tex Van berlaer
Tex Van berlaer Journalist Knack

Na vermoedens van fraude met verblijfsvergunningen zijn ruim 800 arbeidskaarten voor Turken geblokkeerd. Een groot deel van de aanvragen gebeurde door consultant Turgut Yildiz. Hij zegt geen weet te hebben van fraude, en vraagt om een oplossing. ‘De werknemers zitten vast.’

Sinds mei vorig jaar is Turgut Yildiz gestart met het bedrijfje Expatgate. Vanuit Lokeren regelt hij arbeidsvergunningen voor werkgevers. Zijn specialiteit staat aangegeven op zijn website: ‘Ervaart u als werkgever een tekort aan gekwalificeerd personeel? Waarom kijkt u niet eens naar het buitenland om deze nood te vervullen? Het enige dat u hoeft te doen is een potentiële werknemer zoeken in het buitenland en vanaf dat moment doet Expatgate de rest.’

Of zoals Yildiz aan de telefoon uitlegt: ‘Ik maak een overeenkomst met de werkgever waarbij die me vertelt welke werknemers hij wil laten overbrengen. Daarna zorg ik voor de procedure.’

Istanbul

Maar net die procedure is in opspraak gekomen. Kamerlid Ben Segers (Vooruit) bracht het nieuws naar buiten dat honderden zogenaamde single permits geblokkeerd zijn. Dat zijn verblijfsvergunningen die aangevraagd worden door werkgevers, onder meer voor knelpuntberoepen. Het is de Vlaamse dienst Economische Migratie die onderzoekt of de werknemer gemachtigd kan worden om naar ons land te komen. De federale Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) doet daarop een veiligheidscheck.

Bij de blokkering van de aanvragen gaat het om enkele tientallen dossiers uit Marokko en ruim 800 uit Turkije, waarvan 700 Vlaamse dossiers. De blokkering kwam er nadat het consulaat in Istanbul verdachte patronen had ontdekt. Zo kwamen er aanvragen binnen voor tientallen bakkers uit dezelfde regio. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) bevestigde al vermoedens van fraude met arbeidskaarten.

De alarmsignalen dateren van oktober. Pas eerder deze maand werd een werkgroep opgericht waarin de verschillende overheidsdiensten dossiers tegen het licht houden. De Vlaamse dienst Economische Migratie leidt het onderzoek. ‘Strafrechtelijke inbreuken worden meteen doorgespeeld aan het parket’, zegt Vlaams minister van Werk Jo Brouns (CD&V).

Kosten

De blokkering zorgt ervoor dat Yildiz met de handen in het haar zit. Volgens hem zijn tussen de 200 en 250 van de 800 geblokkeerde dossiers door zijn bedrijfje ingediend. In Marokko zou het om 10 dossiers gaan.

‘Alles ging goed tot eind september’, zegt Yildiz. ‘Toen gaf het consulaat in Istanbul plots geen visa meer af. We hebben nooit een goede uitleg gekregen waarom.’

Volgens Yildiz leidt de blokkering ertoe dat werkgevers en werknemers die te goeder trouw zijn ook benadeeld worden. ‘Mensen vragen me dagelijks wanneer het in orde komt. Er zijn al werkgevers die kosten hadden gemaakt om hun werknemers onder te brengen. Tegelijk zitten de werknemers vast.’

Ook zijn zaak lijdt eronder, want de werkgevers die een beroep op hem doen, betalen een deel van de kosten pas wanneer het visum wordt afgeleverd.

Misverstand

Yildiz is er zeker van dat zijn dossiers niet fraudegevoelig zijn. Hij zegt ook de balansen van de bedrijven in de mate van het mogelijke te checken vooraleer hij aan de slag gaat. Al ligt die controle wettelijk gezien bij de Vlaamse overheid.

Volgens Yildiz is de kans groot dat het allemaal om een misverstand gaat. ‘Dat de bakkers uit één bepaalde regio komen? Dat is normaal. De meeste bakkers die in België werken zijn afkomstig uit het gebied Karakoçan, waar ik zelf ook vandaan kom. Het is dus heel normaal dat zij mensen werven uit hun eigen regio. Zo komen de werknemers in de wegensector vooral uit het gebied rond Eskişehir. Zo werkt het al lang. Daar kan ik toch ook niet aan doen?’

Een welingelichte bron kan het aantal dossiers van Expatgate niet meedelen, maar bevestigt wel dat het bedrijfje een ‘aanzienlijk aantal’ aanvragen heeft ingediend. Bij DVZ is men karig met informatie. ‘Het is nog te vroeg om nu met zekerheid cijfers te geven’, zegt woordvoerder Dominiqe Ernould. ‘Het gaat hier om vermoedens van fraude. Elk verdacht dossier wordt nu geanalyseerd door de Dienst Vreemdelingenzaken. Dat zal enige tijd duren.’

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content