Militair Jürgen Conings blijft onvindbaar

© Belga Image

De gewapende militair Jürgen Conings is donderdag niet aangetroffen kunnen worden in het gebied van het Nationaal Park Hoge Kempen, meldt het federaal parket.

De nieuwe zoekactie is in drie afgebakende zones donderdagavond afgerond. Er zijn bepaalde voorwerpen in beslag genomen, maar Roggen verwacht niet dat die spullen tot een doorbraak zullen leiden. Speurders en magistraten zitten al opnieuw samen om de verdere stappen in de zoekactie te bespreken.

Wenke Roggen van het federaal parket tijdens een persconferentie donderagavond: ‘We hebben de hele dag een zoeking verricht in drie afgebakende zones in het Nationaal Park Hoge Kempen, ten noorden van de N75 (Boslaan). Twee zones zijn doorzocht met speurhonden. In de derde zone is weer zo’n lijn gevormd waarmee de hele zone doorkruist is. Ik moet zeggen dat we de betrokkene niet hebben aangetroffen. Er zijn een aantal voorwerpen in beslag genomen met bewaring voor sporen, waarop dus een sporenonderzoek zal verricht worden. Het is bij deze een piste die we kunnen afsluiten.’

‘Zoals ik zei, er worden in dit dossier een aantal pistes gevolgd waarvan deze zoeking een van de meest zichtbare is. Andere pistes zijn veel minder zichtbaar. Ik kan nu enkel zeggen dat het onderzoek verder loopt. Op dit eigenste moment zitten speurders en magistraten opnieuw samen om het verdere verloop van het onderzoek te bekijken. De in beslag genomen voorwerpen zijn zaken die zijn aangetroffen in het park, waarvan ik niet meteen zal zeggen dat ik er een doorbraak van verwacht, maar gelet op de omstandigheden kunnen wij hierin geen risico’s nemen. Die worden dus onderzocht.’

De politie en het leger zijn donderdagochtend omstreeks 8 uur gestart met een zoektocht in drie nieuwe afgebakende zones in het Nationaal Park Hoge Kempen. Vrijdag gaat de zoektocht dan mogelijk verder.

‘Structurele’ maatregelen

Nog donderdag hebben minister van Defensie Ludivine Dedonder en de vier representatieve legervakbonden onderzocht welke maatregelen kunnen genomen worden om een herhaling van de ‘zaak-Jürgen Conings’ te voorkomen. Zo is in vakbondskringen vernomen.

De minister ontmoette in de late voormiddag vertegenwoordigers van VSOA Defensie, ACV Openbare Diensten, ACOD en de militaire vakbond ACMP, terwijl er nog meerdere onderzoeken lopen. Dedonder gaf onder meer een overzicht van de genomen voorzorgsmaatregelen, zoals het ontzeggen van de toegang tot wapendepots en gevoelige plaatsen en informatie voor elf militairen die door de inlichtingendiensten gevolgd werden voor hun radicale meningen en hun sympathieën voor extreemrechts, verklaarde de voorzitter van VSOA Defensie, Dimitry Modaert.

Daarnaast werd ook onderzocht welke structurele maatregelen genomen kunnen worden. Daarvoor dienen bepaalde procedures herzien te worden, vulde ACMP-voorzitter, Yves Huwart, aan. Ook het militaire tuchtreglement is volgens Modaert aan herziening toe, terwijl een periodieke screening van militairen, vooral zij die toegang hebben tot gevoelige zones, in het vooruitzicht gesteld wordt.

De twee vakbondsvoorzitters toonden zich ook verheugd dat de minister kiest voor het sociaal overleg. Dat is onder meer belangrijk voor de herziening van het tuchtreglement.

Kamer bijeengeroepen op zoek naar lek

Kamervoorzitster Eliane Tillieux riep de Kamerleden donderdagmiddag tot de orde over een perslek uit een geheime Kamercommissie. Dit keer gaat het om nieuws uit de parlementaire begeleidingscommissies van de Comités P&I over de zaak Jürgen Conings.

De parlementaire begeleidingscommissies van de Comités I en P, die respectievelijk de Belgische inlichtingendiensten en de politie controleren, kwamen dinsdag samen om de zaak van de gezochte militair Jürgen Conings te bespreken. Knack en Le Soir berichtten daags nadien op basis van ‘meerdere goed geïnformeerde bronnen’ over de inhoud van de vergadering, die nochtans achter gesloten deuren plaatsvond. Het ging onder meer over de interne onderzoeken naar Conings, waaruit zou blijken dat de gewapende militair al zes jaar op de radar van de inlichtingendiensten stond.

Kamervoorzitster Eliane Tillieux reageerde donderdag tijdens de plenaire vergadering van de Kamer. ‘Ik betreur dat’, zei ze. ‘Indien de Kamer aan de basis ligt van perslekken, dan is dat bijzonder ernstig. Ik roep iedereen op om de vertrouwelijkheid te respecteren waar ze toegepast moet worden.’ Het artikel 67 van de Kamer – dat de geheimhoudingsplicht omschrijft en de sancties op de schending ervan regelt – ‘zal van toepassing zijn’, waarschuwde Tillieux.

Oppositiepartij N-VA vroeg bij monde van Peter Buysrogge een grondiger onderzoek naar de zaak, ‘om na te gaan wat mis is gelopen’. ‘Als lid van deze commissie doe ik mijn werk in deze commissie in eer en geweten. Ik betreur dan ook dat er collega’s zijn die het nodig vonden om uit deze commissie met gesloten deuren informatie over een bijzonder gevoelige zaak te lekken’, aldus Buysrogge.

Partijgenoot Theo Francken kreeg een tijd geleden een sanctie omdat hij op Twitter informatie had gedeeld over de Commissie Opvolging van Buitenlandse Missies, die ook achter gesloten deuren plaatsvindt. Hij wordt tot aan het zomerreces geweerd uit de Kamercommissies waarop de geheimhoudingsplicht van toepassing is en verliest ook drie maanden lang een vijfde van zijn parlementaire vergoeding. De N-VA heeft sindsdien ook al een onderzoek gevraagd naar een tweet van een Ecolo-Kamerlid over de Commissie Legeraankopen.

Partner Content