Onteigeningen in Vesdervallei: ‘Rivier ruimte geven om te overstromen’

© getty images

De Waalse regering wil nieuwe watersnood in de Vesdervallei voorkomen, met de nodige onteigeningen tot gevolg.

Anderhalf jaar na de verwoestende overstromingen worstelen de lokale besturen in de Vesdervallei nog altijd met de nasleep. Bovenaan op de agenda staat de studie Quartiers durables die de Waalse regering eind december bekendmaakte. Alleen al de stad Verviers moet 94 eigendommen, waarvan 63 woningen, onteigenen en afbreken. ‘Onmiddellijk na de ramp hebben we al zes woningen gesloopt die op instorten stonden’, zegt dienstdoend PS-burgemeester Alexandre Loffet. ‘Maar deze keer gaat het niet om stabiliteitsproblemen. De meeste van die 63 huizen zijn zelfs al gerenoveerd en worden opnieuw bewoond. Quartiers durables wil risicozones afbakenen en de Vesder bij nieuw noodweer de ruimte geven om te kunnen overstromen zonder grote catastrofes te veroorzaken.’

Een werk van lange adem, met een onvoorspelbare kostprijs.

Verviers probeert zo veel mogelijk huizen via een minnelijke schikking in handen te krijgen, na bemiddeling van een notaris die marktconforme prijzen bepaalt. ‘Maar er zullen gedwongen onteigeningen volgen’, zegt Loffet. ‘Het wordt een werk van lange adem, met een onvoorspelbare kostprijs.’ De stad nam ook zelf het initiatief om extra steun te bieden door elke getroffen eigenaar of huurder 5000 euro te betalen.

Minister van Economie en Ruimtelijke Ordening Willy Borsus (MR) heeft de getroffen gemeenten intussen een tweede enveloppe van 3,1 miljoen euro uit het Waalse rampenfonds toegestopt. ‘Maar dat volstaat niet’, zegt Loffet. ‘We ramen de kosten op minstens 16 miljoen euro voor onteigening, afbraak, afvalverwerking en heraanleg van de terreinen. De financiële onzekerheid weegt op de getroffen eigenaars.’

Loffet is begonnen aan een reeks infovergaderingen in de drie zwaarst getroffen wijken. Als het van de PTB afhangt, zal het er geanimeerd aan toegaan. De radicaal-linkse oppositiepartij, van in het begin sterk aanwezig in het rampgebied, hekelt de gang van zaken. ‘Waarom zou je eigenaars eerst hun pand laten renoveren om ze daarna te dwingen om te verhuizen?’

‘Dat is naast de kwestie’, antwoordt Loffet op de vraag van de PTB. ‘We hadden helemaal geen juridische basis om eigenaars te verbieden om hun huizen te laten herstellen. Dat hebben we nu wel, dankzij Quartiers durables. Ik begrijp dat het gevoelig ligt, sommige getroffen eigenaars wonen al dertig jaar in hetzelfde huis. Daarom zijn die infovergaderingen zo belangrijk. We zullen zo goed mogelijk uitleggen waarom dit voor iedereen de beste oplossing is.’

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content