België is twee Nationale Parken rijker: ‘Enorme meerwaarde voor de biodiversiteit’

redactie redactie

Tot voor kort had België slechts één Nationaal Park: het Nationaal Park van de Hoge Kempen, ingehuldigd in 2006. Maak kennis met twee nieuwe Waalse parken

De Semoisvallei en Entre-Sambre-et-Meuse. Dat zijn de twee Nationale Parken die Wallonië heeft uitgeroepen na een oproep tot kandidaatstelling in de zomer van 2021.

‘Het project van de Waalse Nationale Parken kadert in het behoud van de biodiversiteit, met het zeer duidelijke besef dat we onze acties absoluut moeten opdrijven. Want biodiversiteit is de basis van ons voedsel, de lucht die we inademen, de zuivering van het water dat we drinken… Biodiversiteit zorgt ervoor dat de planeet bewoond kan worden’, legt Céline Tellier (Ecolo), Waals minister van Leefmilieu, Natuur en Bosbouw en initiatiefneemster van het project, uit. ‘We weten dat de biodiversiteit in gevaar is, zowel internationaal als in Wallonië, en het herstel ervan is een enorme uitdaging.’

Zeven aanvragers reageerden op de oproep en dienden een intentieverklaring in voor de eerste fase van het selectieproces. In december 2021 werden vier van hen door een jury van onafhankelijke deskundigen geselecteerd en ontvingen zij elk een subsidie van 250.000 euro om een volledig dossier te voltooien.

Op 9 december 2022 werden uiteindelijk de twee geselecteerde projecten aangekondigd: de Nationale Parken van de Semoisvallei en Entre-Sambre-et-Meuse. Waarom twee? ‘Afhankelijk van het beschikbare budget vonden we het beter om twee projecten met voldoende middelen te steunen dan er meer te selecteren en het budget te veel te spreiden’, legt de minister uit. ‘”Nationale Parken” is een categorie die van zeer hoge kwaliteit moet blijven. Het is niet de bedoeling dit internationaal erkende concept, volgens de door de IUCN (International Union for Conservation of Nature) vastgestelde criteria, te verkopen.’

We willen de welvaart van ons grondgebied niet baseren op de schaamteloze exploitatie van de natuur, maar wel op de verbondenheid ermee

Céline Tellier, Waals minister van Milieu en Natuur. (Ecolo)

Nationale Parken moeten toerisme en natuur combineren, waarbij de bescherming van de natuur en de verbetering van de biodiversiteit centraal staan. Om deze combinatie van milieubescherming en toeristische ontwikkeling mogelijk te maken, hebben de twee Waalse parken een dubbele enveloppe gekregen: 13 miljoen euro van Céline Tellier – 70% voor natuurbehoud en 30% voor de opwaardering van de natuurlijke omgeving – en 1,4 miljoen euro van minister Valérie De Bue (MR), belast met toerisme. Voeg daarbij de 20% van het budget voor elk Nationaal Park en het totale bedrag is 18 miljoen, te besteden tot juni 2026.

De druk van het toerisme

De uitdaging bestaat erin om het toerisme te bevorderen zonder dat het schadelijk wordt voor de natuur. Niet zo vanzelfsprekend. ‘Met de covidepandemie, toen de Belgen niet naar het buitenland op vakantie konden, was er veel toeristische druk in Wallonië en merkten we verloedering, vandalisme en overtredingen die schadelijk waren voor het milieu’, benadrukt Nicolas Ancion, samen met Hélène Poncin directeur van het Nationaal Park van de Semoisvallei. ‘Onze vrees is dat de nieuwe aantrekkingskracht van het gebied als Nationaal Park dit fenomeen zal versterken, wat contraproductief zou zijn.’

Vallei van de Semois

‘Qua structuur en oppervlakte is Wallonië natuurlijk niet te vergelijken met de Verenigde Staten of Zuid-Afrika. Nationale Parken in het buitenland hebben vaak een volledig verboden kernzone in het centrum’, legt Ancion uit. ‘Daaromheen is er een eerste cirkel die vooral toegankelijk is voor beheerders. Vervolgens een tweede cirkel voor toeristen en natuurliefhebbers, en tenslotte een zone die openstaat voor het grote publiek. Het is relatief eenvoudig om de stromen te beheren. Maar in ons gebied is het een levend bekken, met dorpen en enclaves die geen deel uitmaken van het Nationaal Park.’

Een blik op de kaarten van de twee parken leert dat de afbakening van het grondgebied geen gemakkelijke opgave was. ‘Ons grondgebied is zeer gefragmenteerd, het meest gefragmenteerde van de vier kandidaten in de tweede ronde’, zegt Johanna Breyne, directeur van het nationaal park Entre-Sambre-et-Meuse. ‘Aanvankelijk was er het natuurpark Viroin-Hermeton, in Viroinval, en het natuurreservaat van de vijver van Virelles, in Chimay. Maar het gebied moest aaneengesloten zijn, geen geïsoleerde blokken. We werkten samen met de gemeente Couvin om al haar gemeentelijke bossen in de Ardennen op te nemen om de verbinding tot stand te brengen. Iets later sloten Froidchapelle en Momignies zich aan. Zestien particuliere eigenaren, voor een totaal van duizend hectare, hebben zich bij de indiening van de aanvraag voor het project aangemeld. Dit is een vrijwillige aanpak, anders dan bijvoorbeeld in Frankrijk, waar de grenzen van het Nationaal Park zijn getrokken en binnen deze grenzen regelgeving wordt opgelegd. Hier wordt in omgekeerde richting gebouwd. Dit neemt de vrees weg.’

Het meer van Virelles

Drie ecosystemen

Een van de belangrijkste troeven van het project van het park Entre-Sambre-et-Meuse is de diversiteit van de landschappen en biotopen door zijn ligging aan de rand van de Fagne, bestaande uit schist, waar rivieren door hooilanden kronkelen, de Calestienne en zijn kalkgraslanden waar kleine orchideeën groeien, en de Ardennen, bedekt met oude bossen. Voor elk van deze drie milieus voorziet het project van het park in drie belangrijke acties ten gunste van de biodiversiteit. ‘In de vennen is dat het herstel van de Eau Blanche, waarvan de loop is gekanaliseerd’, legt de directeur uit. Het doel is de natuurlijke werking van de rivier te herstellen en tegelijkertijd de problemen van overstromingen te verhelpen. In Calestienne hebben de kalkgraslanden een biodiversiteit die elders niet te vinden is, maar op dit moment hebben ze voortdurend onderhoud nodig. Het is de bedoeling de herderseconomie, die aan de basis lag van het ontstaan van dit milieu, te herintroduceren. We gaan deze praktijken, waarbij schaapskudden passeren, in ere herstellen, wat een pluspunt zal betekenen voor het toeristische aspect, maar waardoor ook het onderhoud van de grasvelden koolstofvrij kan worden gemaakt, zodat er geen machines meer aan te pas komen. Bovendien zullen er bijproducten ontstaan, zoals vlees en wol. Wat de Ardennen betreft, is het in de eerste plaats de bedoeling de houtkap in een deel van het bos stop te zetten om het vrij te laten verouderen, wat vele voordelen heeft voor de biodiversiteit, maar ook om bodemerosie te bestrijden, een betere waterinfiltratie en een groter weerstandsvermogen. Met deze diversiteit aan milieus herbergt het Nationaal Park Entre-Sambre-et-Meuse 80 procent van de flora- en faunasoorten die in Wallonië voorkomen. Een unieke rijkdom.’

Lynxen, otters, wolven en mensen

De bezoekers moeten beseffen dat ze niet naar Pairi Daiza komen.

Nicolas Ancion, directeur Nationaal Park Semoisvallei

Door twee natuurparkkernen (de zuidelijke Ardennen en de Gaume) rond de loop van de Semois samen te voegen, brengt het Nationaal Park van de Semoisvallei dit percentage op 84 procent. ‘We hebben 110 soorten broedvogels, dat is 65 procent van de soorten die in Wallonië voorkomen, tien soorten amfibieën, zes soorten reptielen waaronder de adder, verschillende vissen die op de rode lijst staan, 19 soorten zoogdieren, twintig soorten vleermuizen van de 24 die in Wallonië voorkomen, 69 soorten vlinders van de 77 Waalse soorten. Hetzelfde geldt voor bijen, varens, mossen…’, aldus Hélène Poncin.

De Semoisvallei kan ook rekenen op twee grote mascottes: de lynx – één mannetje, ‘misschien twee’, wordt ons verteld – en de otter. ‘Maar de bezoekers moeten beseffen dat ze niet naar Pairi Daiza komen, ze komen niet om een lynx of een otter in zijn natuurlijke omgeving te zien’, zegt Nicolas Ancion. ‘We hebben een actieplan voor de lynx, om de habitat waar hij van houdt aan te moedigen’, legt Hélène Poncin uit, ‘zodat de één – of twee – die er zijn blijven en andere individuen op natuurlijke wijze kunnen arriveren. Maar we weten dat het ingewikkeld zal zijn, omdat de andere lynxpopulaties vrij ver weg zijn. Als we aan het eind van drie jaar denken dat aan alle voorwaarden is voldaan, en dat de wolf ondertussen niet overal is – want over drie of vier jaar is het vrijwel zeker dat die er zullen zijn – kunnen we misschien overwegen een paar lynxen te herintroduceren. Voorlopig zijn de lynxen en de otters zeer discreet, en zelfs de gespecialiseerde fotografen die ze met hun lenzen hebben weten te ‘vangen’ houden deze plekken geheim om geen toestroom van nieuwsgierigen te veroorzaken.

Ruïnes van het kasteel van Herbeumont © R. BORREMANS

Poorten voor bezoekers

Het is een van de delicate issues van “aantrekkelijkheid versus natuurbescherming”. In beide Nationale Parken is een van de beginselen de ontvangst van toeristen op strategische plaatsen, poorten van waaruit de bezoekersstroom langs specifieke routes en gekoppeld aan zachte mobiliteit kan worden gekanaliseerd. In Entre-Sambre-et-Meuse zijn vijf thematische poorten gedefinieerd, één voor elke gemeente. Slechts één daarvan is al operationeel: de Aquascope in Virelles, in Chimay. In Couvin zal een Maison de la Forêt worden geopend op de plaats van de grotten van Neptunus; in Viroinval zal het indrukwekkende gebouw van de voormalige leerlooierij van Dourbes worden omgebouwd tot een ontvangstcentrum voor toeristen; in Froidchapelle zal de poort het park verbinden met de meren van Eau d’Heure; en in Momignies zal een oude stoombrouwerij, waarvan alle machines nog aanwezig zijn, nieuw leven worden ingeblazen.’

‘De poortgebieden van Nationaal Park Semoisvallei, die allemaal aan de rand liggen behalve Herbeumont, hebben al een capaciteit voor gastvrijheid en attracties’, merkt Hélène Poncin op. ‘We hebben de leisteengroeven van het Domaine de la Morépire in Bertrix of Ardois’Alle in Vresse, het kasteel van Bouillon, dat van Herbeumont, de pont de claies in Vresse-sur-Semois… We bevinden ons in een gebied met een rijke toeristische geschiedenis. Chiny en Bouillon waren ooit zeer populaire vakantieoorden. Er zijn nog resten van deze ontwikkelingen, maar ze moeten nieuw leven worden ingeblazen en omgevormd met het oog op duurzaam toerisme.’

Pont de Claies in Vresse-sur-Semois. © PNAM

De deur blijft ondertussen open voor de oprichting van andere Nationale Parken – in Vlaanderen loopt een procedure om het aantal tegen eind dit jaar op vier te brengen. ‘Dit zijn de eerste twee Nationale Parken in Wallonië en het zijn niet de laatste’, besluit de Waalse minister van Milieu en Natuur. ‘We willen de welvaart van ons grondgebied niet baseren op de schaamteloze exploitatie van de natuur, maar wel op de verbondenheid ermee, en dat is een opmerkelijke culturele verandering. Wij willen deze dynamiek voortzetten.’

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content