De Croo op klimaattop: ‘We moeten iedereen aan boord houden. We moeten ambitieuzer en tegelijk zorgender zijn’

Alexander De Croo op de COP27 Klimaattop in Egypte op 8 november 2022. © Belga

In zijn speech op de klimaattop in Sharm-el-Sheikh gaat eerste minister Alexander De Croo dinsdag uitgebreid in op de extreme klimaatacties van de voorbije weken. Hij roept jongeren op deel van de oplossing te worden en niet voor vernieling te kiezen.

“De strijd tegen klimaatverandering is een strijd om overleving”, aldus De Croo voor de klimaattop. “Ons fysieke overleven, maar ook het overleven van de sociale cohesie.” Het laatste wat we nodig hebben is meer polarisatie, vindt de premier. “Aan de ene kant zien we de complete ontkenning van de klimaatopwarming. Die mensen steken hun hoofd in het zand. Aan het andere extreme uiteinde, zien we bewegingen die gebouwen en kunstwerken beschadigen.”

De Croo pleit voor een middenweg. Er is meer ambitie nodig, maar ook zorg voor de mensen die de impact van de strijd tegen klimaatverandering op hun eigen leven vrezen. “Mijn boodschap vandaag, vooral voor jonge mensen, is: wees samen met ons deel van de oplossing. Ga wetenschappen studeren en smeedt coalities. Steek je hand uit naar mensen met andere ideeën, want zo kan je echte verandering teweegbrengen.”

De overheid kan de strijd niet alleen winnen, benadrukt De Croo. Vooruitgang wordt niet van bovenaf opgelegd, maar ontstaat door samenwerking, zoals tussen overheden en de private sector en tussen bedrijven en de samenleving. 

“We moeten iedereen aan boord houden. We moeten ambitieuzer en tegelijk zorgender zijn. De oplossingen zijn er, al betekent dat niet dat ze eenvoudig zijn.”

(Lees verder onder het artikel.)

Egyptisch voorzitterschap legt adaptatieagenda op tafel

Het Egyptisch voorzitterschap op de klimaattop COP27 heeft een adaptatieagenda op tafel gelegd die ervoor moet zorgen dat tegen 2030 vier miljard mensen beter beschermd zijn tegen de gevolgen van de klimaatverandering. In het omvattend programma zijn dertig maatregelen opgenomen, verdeeld over zeven thema’s.

COP27-voorzitter Sameh Shoukry gaat er prat op dat het het eerste globale adaptatieplan is waarbij zowel landen als niet-statelijke actoren in het bad worden getrokken. Zo is het de bedoeling dat tegen 2030 10.000 steden en 100 regionale overheden adaptatieplannen hebben uitgewerkt. Daarnaast moeten ook 2.000 van ’s werelds grootste bedrijven een dergelijk plan klaar hebben. Het plan rust op vijf pijlers: voeding en landbouw, water en natuur, kusten en oceanen, menselijke nederzettingen en infrastructuur. De bedoeling is om aan de hand van het plan dat de naam ‘Sharm-El-Sheikh Adaptation Agenda’ meekreeg, voldoende financiering te vergaren om deze doelstellingen te realiseren.

Daarvoor wordt gemikt op 140 tot 300 miljard dollar jaarlijks, afkomstig van zowel publieke als private bronnen. Minstens de helft daarvan moet dan naar adaptatie gaan. Specifiek wil het plan onder meer inzetten op klimaatbestendige en duurzame landbouw die de opbrengsten moet verhogen, terwijl het aantal uitgestoten broeikasgassen afneemt.

Daarnaast vormt ook landbehoud en het ontwikkelen van duurzame irrigatiesystemen een belangrijk punt. Voorts wordt er onder meer gemikt op vroege waarschuwingssystemen voor drie miljard mensen, de uitbouw van betaalbare publieke en private transportdiensten voor meer dan twee miljard personen, en de bescherming van koraalriffen en mangroves.

Partner Content