Canada zegt Kyotonormen formeel op

© Reuters

Canada heeft beslist om niet langer de toegezegde verplichtingen onder het Kyotoprotocol na te komen. In één adem laat Canada weten, opstartende gesprekken over een nieuw mondiaal klimaatverdrag niet te willen of te zullen steunen.

Canada liet vier jaar geleden al weten dat het niet langer de intentie had om de toegezegde verplichtingen onder het Kyotoprotocol na te komen. De doelstelling voor de periode 2008-2012 was om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen met 6 procent tegenover 1990.

Canada heeft die doelstelling niet gehaald. Integendeel, sinds 1990 is de uitstoot met een derde toegenomen. Bij de start van de klimaatconferentie in Durban, bevestigde milieuminister Peter Kent dat Canada niet langer de Kyotonormen zal eerbiedigen en nakomen. “Canada zal zijn toezegging aan Kyoto niet hernieuwen en zal zijn medewerking aan het protocol ook formeel opzeggen. Canada wil niet onderworpen worden aan een bindend klimaatakkoord”, aldus de Canadese milieuminister.

Ook Rusland en Japan lieten weten dat ze geen verdere inspanningen zouden leveren om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Of beide landen Kyoto ook formeel gaan opzeggen is nog onduidelijk.

De Canadese beslisssing zet de aanzet naar een nieuw klimaatakkoord nog meer in de koelkast. India, Brazilië en de Verenigde Staten zouden ten vroegste in 2015 over een nieuw akkoord willen praten. De Europese Unie en een groot deel van de ontwikkelingslanden willen in Durban graag een tijdspad afspreken over de start van nieuwe onderhandelingen die uiterlijk in 2015 zouden moeten leiden tot een nieuw akkoord. (INM)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content