België scoort onder Europees gemiddelde op groenindicator

Op de ‘groenindicator’ van consultant Econopolis scoort België nog steeds onder het Europese gemiddelde.

‘De groene economie van de EU is er het afgelopen jaar licht op vooruitgegaan en België heeft die trend gevolgd’, zegt Thomas Van Maele, de Green Consultant van Econopolis. Dat consultantsbureau heeft net als vorig jaar een ‘groenindicator’ opgesteld, een ranglijst die aan de hand van vijf domeinen – transport, energie, milieu, materiaalgebruik en innovatie – weergeeft hoe groen de economieën van 27 Europese landen zijn.

Vooral wat innovatie betreft, scoort ons land slecht. Daardoor duiken we opnieuw onder het Europese gemiddelde van de indicator. ‘Hoewel alle regeringen moeten besparen,’ stelt Van Maele, ‘mogen de investeringen in de groene economie echt niet stilvallen. En er zijn in ons land zeker genoeg innoverende groene projecten die het ondersteunen waard zijn, zoals Powerlink en Greenbridge in Oostende en Imec in Leuven. Bezuinigingen of niet, we moeten de juiste focus houden op onderzoek en ontwikkeling.’

De waarschuwing dat al te draconische besparingen niet ten koste mogen gaan van de groene economie, geldt trouwens voor de hele EU, aldus Van Maele. ‘Europa dreigt de mooie voorsprong die het had opgebouwd ten opzichte van de rest van de wereld op het vlak van groene economie weer kwijt te spelen. In veel lidstaten worden de subsidiesystemen voor groene oplossingen vandaag herzien. Daarom vinden wij dat men moet nadenken over flexibelere ondersteuning, die los staat van de economische situatie. De Europese economie is wel nog altijd groener dan de rest van de wereld, maar die koppositie kunnen we snel verliezen aan bijvoorbeeld de rijke olielanden van het Midden-Oosten. Die hebben genoeg kapitaal om grootschalig te investeren en ons snel in te halen.’

Positief nieuws

Toch is er ook positief nieuws. België heeft het afgelopen jaar een mooie inhaalbeweging gemaakt ten opzichte van de buurlanden wat zijn duurzaam energiegebruik betreft. ‘We hebben het goede voorbeeld van Duitsland gevolgd’, verduidelijkt Thomas Van Maele. ‘Er is een serieuze stap vooruit gezet in de productie van groene elektriciteit. Dat komt vooral door de premies en fiscale stimuli voor zonnepanelen en andere systemen van hernieuwbare energie.’

Bovendien is de energie-intensiteit in ons land gedaald, een goede indicator voor de energieafhankelijkheid van onze economie. ‘Ons bruto binnenlands product stijgt sneller dan het energieverbruik dat nodig is om dat bbp te realiseren. En onze CO2-intensiteit is nog meer gedaald, wat bewijst dat er in de industrie steeds meer hernieuwbare energiebronnen worden gebruikt om te groeien.’ Verder kreeg ook het Belgische milieubeleid goede punten van Econopolis.

In het domein transport doet de hele EU het goed. ‘Het vrachtvervoer in Europa is verminderd het afgelopen jaar, door de economische context. En het Europese wagenpark begint steeds meer hybride en elektrische wagens te tellen.’

Thomas Verbeke

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content