Uitbarstingen van energie en plasma vanuit de buitenste laag van de zon veroorzaken niet veel hinder op de aarde, maar in de ruimt...

Uitbarstingen van energie en plasma vanuit de buitenste laag van de zon veroorzaken niet veel hinder op de aarde, maar in de ruimte kunnen ze wel een probleem vormen. Om uit te zoeken hoe zonne-uitbarstingen ontstaan hebben astrofysicus Skralan Hosteaux en zijn collega's van de KU Leuven er wiskundige modellen van gemaakt. Daarvoor moest de supercomputer van de universiteit anderhalve week rekenen. De resultaten (verschenen in Astronomy & Astrophysics) modelleerden ze in het beeld hiernaast, dat een zonnevlam laat zien vlak na een uitbarsting. De gele bolletjes op de zijkanten zijn magnetische eilanden die een uitbarsting nog turbulenter maken.