De afgelopen maanden heeft het Liberaal Appel (LA) de programma's van alle 'niet-linkse' partijen geanalyseerd. En - verrassing! - dat van de VLD bleek het dichtst bij zijn eigen standpunten aan te sluiten. Dus gaat de partij voor de gemeenteraadsverkiezingen een kartel vormen met de VLD en komen een handvol donkerblauwe afvalligen na nog geen vier jaar weer thuis. Dat het LA de uitgestoken hand van de VLD grijpt, ligt voor de hand.
...

De afgelopen maanden heeft het Liberaal Appel (LA) de programma's van alle 'niet-linkse' partijen geanalyseerd. En - verrassing! - dat van de VLD bleek het dichtst bij zijn eigen standpunten aan te sluiten. Dus gaat de partij voor de gemeenteraadsverkiezingen een kartel vormen met de VLD en komen een handvol donkerblauwe afvalligen na nog geen vier jaar weer thuis. Dat het LA de uitgestoken hand van de VLD grijpt, ligt voor de hand. Hugo Coveliers, die de partij meteen na het overlijden van stichter Ward Beysen op een gouden dienblad kreeg aangeboden, wilde aanvankelijk wel gebruikmaken van de structuren, afdelingen en middelen van het Liberaal Appel, maar niet van de naam. Toen bleek dat die afdelingen ook niet indrukwekkend waren, hield hij de partij nog meer op afstand en richtte hij zich helemaal op een mogelijke samenwerking met het Vlaams Belang. Zo'n krachtenbundeling was voor het LA dan weer geen optie omdat uit een recente enquête zou zijn gebleken dat het Vlaams Belang voor '70 tot 75 procent van de leden' een brug te ver is. Beetje vreemd aangezien Ward Beysen destijds niet vies bleek van zo'n samenwerking, en daarin zelfs verder wou gaan dan de verguisde Coveliers vandaag. Dus bleef alleen de goeie ouwe VLD over. 'Een paar jaar geleden was de VLD het noorden kwijt', zegt LA-voorzitter Jacques Kerremans. 'De partij ging ten onder aan interne twisten, en keurde ook nog het migrantenstemrecht goed. Vandaag is de rust teruggekeerd, en wij zullen die helpen bewaren. Hoe groot zou onze kans trouwens geweest zijn om op eigen kracht verkozen te worden?'Het zijn dus electorale overwegingen die het LA terug naar de stal hebben gedreven, maar waarom laat VLD-voorzitter Bart Somers ze ook binnen? Omdat hij zo de indruk geeft dat hij naar zijn zo verwaarloosde rechtervleugel luistert én in één adem een paar onschadelijke speelkameraadjes voor Jean-Marie Dedecker koopt. De prioriteiten van het LA lijken immers wel door de stoeten Ostendenaere bedacht: verlaging van de fiscale druk voor loontrekkenden én zelfstandigen, snelrecht en nultolerantie tegenover recidiverende criminelen, meer blauw op straat, geen stemrecht voor migranten, een herziening van de snel-Belg-wet en stopzetting van het gedoogbeleid voor softdrugs. Dat de herboren liberalen samen met Dedecker keet gaan schoppen, hoeft Somers ook niet echt te vrezen, want daarvoor willen ze te graag een plekje op de lijst. Somers heeft dus een pak symboliek gekocht voor een héél lage prijs: grote of kleine kanonnen zitten er niet in het LA, de meesten zullen braafjes hun mond houden en veel meer dan een paar mandaten in een OCMW-raad en her en der een gemeenteraad hoeft hij niet uit te delen. Misschien heeft de VLD dit keer zowaar beloftes gemaakt die ze zal kunnen nakomen. Ann Peuteman