MAANDAG 10 SEPTEMBER.
...

MAANDAG 10 SEPTEMBER.India. Zesduizend kastelozen of dalits keren het hindoeïsme en zijn kastensysteem de rug toe en bekeren zich in groep tot het boeddhisme. Colombia. Tijdens een bezoek aan Colombia deelt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Colin Powell mee dat de Colombiaanse rebellenbeweging AUC op de lijst van terroristische groeperingen wordt geplaatst. Frankrijk. Een Franse rechtbank wijst een klacht af tegen tabaksproducent Seita, een voormalig overheidsbedrijf. Een weduwe eiste compensatie voor het overlijden van haar man als gevolg van longkanker. Joegoslavië. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heft het wapenembargo tegen Joegoslavië op. Daarmee komt een einde aan alle internationale sancties tegen Belgrado. Die waren een gevolg van de Joegoslavische onderdrukking van de etnische Albanezen in Kosovo. DINSDAG 11 SEPTEMBER.Japan. Ten oosten van Tokio wordt voor het eerst in Azië een geval van gekkekoeienziekte vastgesteld. WOENSDAG 12 SEPTEMBER.Verenigde Naties. De VN stellen de conferentie voor de Rechten van het Kind uit. Die was van 19 tot 21 september gepland in New York. Nigeria. In Nigeria laait het religieus geweld tussen moslims en katholieken opnieuw op na moslimdemonstraties om de terroristische aanslagen in de Verenigde Staten te vieren. Bij de religieuze rellen in Nigeria zijn de afgelopen weken al minstens vijfhonderd doden gevallen. DONDERDAG 13 SEPTEMBER.Anti-globalisme. De anti-globalistische beweging kondigt aan dat ze niet aanwezig zal zijn op de APEC-top van 20 en 21 oktober in Shangai. De anti-globalisten vinden demonstreren in China te gevaarlijk. VRIJDAG 14 SEPTEMBER.Zwitserland. De Zwitserse overheid stopt de openbare verkoop van de villa van voormalig Zaïrees dictator Mobutu Sese Seko nabij Lausanne. Niemand wilde aan de minimale vraagprijs van 63 miljoen frank voldoen. ZATERDAG 15 SEPTEMBER.China. De 142 leden van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) stemmen in met de toetreding van China. In november zal China deelnemen aan de top in Qatar. Italië. In de zuidelijke havenstad Crotone komen in totaal 908 vluchtelingen (uit Afghanistan, Pakistan, Algerije, India en Sri Lanka) aan met twee vissersboten. De Turkse bemanning wordt opgepakt. ZONDAG 16 SEPTEMBER.Spanje. Het door communisten geleide Verenigde Links zal samen met het nationalistische PNV regeren over Baskenland. Bij de verkiezingen in mei behaalden de nationalisten op twee zetels na de volstrekte meerderheid. Korea. Na een maandenlange onderbreking hervatten ministers van Zuid- en Noord-Korea hun toenaderingsgesprekken. Er zal in eerste instantie onderhandeld worden over trein- en wegverbindingen en een permanente ontmoetingsplaats voor families die sinds 1950 gescheiden leven. Sri Lanka. Volgens een militaire woordvoerder zijn er 24 doden gevallen bij een aanval van de voor onafhankelijkheid strijdende Tamil Tijgers nabij de haven van Point Pedru, vierhonderd kilometer van Colombo. De mariniers konden wel een zelfmoordaanslag tegen een schip met daarop 1200 manschappen verijdelen.