MAANDAG 14 APRIL :
...

MAANDAG 14 APRIL :Italië. In Rome begint voor de krijgsraad een tweede proces tegen de Duitse oorlogsmisdadiger Erich Priebke. Vorig jaar leidde een bijna-vrijspraak tot een storm van protest. De burgerlijke en militaire rechtbank verklaarden zich onbevoegd, maar het Hof van Cassatie wees uiteindelijk de krijgsraad aan. Duitsland. In Bonn hervatten de regering en de oppositie de gesprekken over de hervorming van het belastingstelsel. De regering hoopt hiermee meer werkgelegenheid te creëren. DINSDAG 15 APRIL :Frankrijk. Het parlement begint met de behandeling van het wetsontwerp dat de armoede moet bestrijden, een van de verkiezingsbeloften van president Jacques Chirac. Het belooft een pittig debat te worden, want ook binnen de regeringspartijen vinden velen dat het voorstel te weinig ambitieus is en dat het zich niet ver genoeg engageert. Hongkong. Groot-Brittannië en China bereiken een akkoord over het stationeren van zo'n veertig ongewapende militairen. Die vormen de voorhoede van de troepenmacht die Hongkong overneemt vanaf 1 juli, wanneer de stadsstaat weer naar China gaat. Groot-Brittannië. Volgens verscheidene kranten erkent de regering in een aanvraag van Europese steun dat de werkloosheidscijfers veel hoger zijn dan de officieel voorgehouden gegevens. WOENSDAG 16 APRIL :VS. De inlichtingendienst FBI krijgt zware kritiek van het ministerie van Justitie over de gebrekkige en amateuristische manier waarop hij bewijzen verzamelde in verband met de bomaanslag van 1995 in Oklahoma City. De openbare aanklager moet zich op die gegevens baseren om de vermoedelijke daders te veroordelen. Japan. In Japan is een verhit maatschappelijk en politiek debat aan de gang nadat het overheidsbedrijf dat de kerncentrales beheert een ongeval in de doofpot probeerde te stoppen. Nu blijkt dat tientallen soortgelijke ongevallen niet werden gemeld. DONDERDAG 17 APRIL :Peru. President Alberto Fujimori vraagt Zuid-Afrika te bemiddelen in de gijzelingsaffaire in Lima, die al vier maanden duurt. Volgens Peruaanse kranten zou Fujimori willen dat Pretoria zich bereid toont om de gijzelnemers asiel te geven. Israël. Op 78-jarige leeftijd overlijdt ex-president Chaim Herzog. Deze in Belfast geboren zoon van de Ierse Opperrabbijn behoorde tot de Arbeiderspartij en was ook een tijd VN-ambassadeur. Frankrijk. President Jacques Chirac ondervindt vanuit zijn partij meer en meer druk om vervroegde verkiezingen uit te schrijven of de regering aan te passen. Die moet over harde bezuinigingen beslissen, wil ze een kans maken om toe te treden tot de Europese Monetaire Unie (EMU). De Gaullisten vrezen een negatief effect op de verkiezingsuitslag. Brazilië. Uit alle delen van het land komen de leden van de Beweging van Landloze Landarbeiders (MST) na een ?Lange Mars? aan in de hoofdstad. President Fernando Henrique Cardoso is bereid om de leiders te ontmoeten. Die willen dat de landhervormingen sneller worden doorgevoerd en de moordenaars van landlozen worden berecht. Onder nationale en internationale druk wordt de MST niet langer beschouwd als een terroristische beweging. VRIJDAG 18 APRIL :Italië. De begrotingscommissie van de Kamer verwerpt met 25 stemmen tegen 24 de minibegroting die Italië meer kansen moet bieden op een toetreding tot de Europese Monetaire Unie. De regering zal wellicht om een vertrouwensstemming in het parlement vragen. ZATERDAG 19 APRIL :Kroatië. Uit de officiële uitslagen van de regionale verkiezingen in Oost-Slavonië, blijkt dat de volksserviërs in 11 van de 28 gemeenten een meerderheid behalen. Het afgescheiden gebied zal nu weer worden aangehecht bij Kroatië. ZONDAG 20 APRIL :India. President Shankar Dayal Sharma benoemt Inder Kumar Gujral tot nieuwe premier. Zowel de Congrespartij als de verenigde oppositie stellen Gujral voor als compromisfiguur. Chaim Herzog : nooit de president van het volk.