Filosoof Pieter Adriaens (KU Leuven) verdedigt in het vakblad Philosophy, Theory, and Practice in Biology het concept van...

Filosoof Pieter Adriaens (KU Leuven) verdedigt in het vakblad Philosophy, Theory, and Practice in Biology het concept van homoseksualiteit bij andere dieren dan de mens. Hij gebruikt studies van meikevers en koningspinguïns om te illustreren dat biologen te gemakkelijk dierlijke homoseksualiteit wegrationaliseren. Zo gebruiken ze de afwezigheid van een 'geest' (' mind') als argument om strikte homoseksualiteit uit te sluiten. Maar Adriaens argumenteert dat op zijn minst sommige diersoorten de mentale capaciteiten voor homoseksualiteit hebben. De seksueel hyperactieve bonobo is er een voorbeeld van.