De voormalige Nederlandse eurocommissaris Frits Bolkestein zou naar eigen zeggen liever hebben dat 'de richtlijn over de Europese vrije markt voor diensten' niet langer zijn naam draagt. Zijn verklaring op de Nederlandse openbare omroep (NOS) was niet dat de richtlijn na de Europese lentetop zodanig aangepast werd dat hij ze niet langer als zijn geesteskind wil beschouwen, maar wel dat 'Bolkestein rijmt op Frankenstein'. 'Die slogan heeft de tegenstanders geholpen...

De voormalige Nederlandse eurocommissaris Frits Bolkestein zou naar eigen zeggen liever hebben dat 'de richtlijn over de Europese vrije markt voor diensten' niet langer zijn naam draagt. Zijn verklaring op de Nederlandse openbare omroep (NOS) was niet dat de richtlijn na de Europese lentetop zodanig aangepast werd dat hij ze niet langer als zijn geesteskind wil beschouwen, maar wel dat 'Bolkestein rijmt op Frankenstein'. 'Die slogan heeft de tegenstanders geholpen om de richtlijn te verketteren tot ultraliberaal', zucht de VVD'er. 'De richtlijn zoals Bolkestein ze voorstelde, was niet alleen ultraliberaal', zegt SP.A-voorzitter Steve Stevaert. 'Het was complete waanzin.'De richtlijn werd niet helemaal afgevoerd. In een pers-mededeling na de Europese top van regeringsleiders en staatshoofden vorige week in Brussel, 'juichte' VLD-voorzitter Bart Somers 'dat het principe van een vrije markt voor diensten overeind was gebleven'. Een Pyrrusoverwinning, weten Stevaert en zijn Franstalige collega Elio Di Rupo (PS). 'Het is nog maar een eerste stap tegen Europa's ultraliberale oorlog, maar het staat toch al vast dat de richtlijn nooit meer terugkomt in haar oorspronkelijke gedaante.'Samen met de Franse president Jacques Chirac, pleitte premier Guy Verhofstadt (VLD) voor een verregaande herziening van de richtlijn, ondanks de waarschuwingen van zijn partijgenoot en europarlementslid Dirk Sterckx. Die stelt dat het grensoverschrijdende dienstenverkeer binnen de Europese Unie al jaren een zwak punt is en dat er daarom niet langer getalmd mag worden met de vrijmaking van die markt. 'Verhofstadt is correct gebleven. Het zou onverstandig geweest zijn om zich tegen ons standpunt te verzetten. Zowel Di Rupo als ikzelf hebben de afgelopen weken grote inspanningen geleverd in de strijd tegen de richtlijn. Het is niet mijn gewoonte om voor Europese dossiers naar Stockholm te reizen.'Stevaert doelt daarmee op de bijeenkomst van Europese socialistische leiders eind februari. 'Met ruggensteun van de Franse PS-voorzitter François Hollande hebben we de voorstanders daar kunnen overtuigen om de richtlijn als onaanvaardbaar te bestempelen. Zoniet waren de gevolgen heel nefast geweest. Zeker met de huidige conservatieve samenstelling van de Europese Commissie. Ik maak me echt zorgen over hoe het verder moet met Europa.'H.C.