Bedrijven zonder ethisch gevoel krijgen alle mogelijkheden om de belastingen op hun winsten te ontwijken. Minister van ...

Bedrijven zonder ethisch gevoel krijgen alle mogelijkheden om de belastingen op hun winsten te ontwijken. Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) steekt de EU een spaak in het wiel om de op stapel staande wetgeving over ontwijking tegen te gaan. Belastingparadijzen aanduiden blijkt een zeer moeilijke klus. Ook de Tobintaks houdt hij tegen. Van Overtveldt is zogezegd bang voor onze werkgelegenheid, want multinationals en financiële agentschappen zouden wegtrekken wegens de hogere belastingen in België. Dat is allesbehalve bewezen. Eigenlijk is hij electoraal bang voor de Open VLD.