Niemand die twijfelt aan het belang van de diamantsector voor de havenstad Antwerpen en dus ook voor België. 'De diamant' vertegenwoordigt nog altijd zeven procent van het Belgische bruto binnenlands product en zorgt direct en indirect voor 25.000 banen. De diamantvakbonden van het ACV en ABVV vrezen evenwel dat het bestuur van de Hoge Raad voor Diamant (HRD), de belangenvertegenwoordiger van de Antwerpse diamantsector, de werkgelegenheid, kennis en ervaring laten wegsijpelen naar landen als India en China.
...

Niemand die twijfelt aan het belang van de diamantsector voor de havenstad Antwerpen en dus ook voor België. 'De diamant' vertegenwoordigt nog altijd zeven procent van het Belgische bruto binnenlands product en zorgt direct en indirect voor 25.000 banen. De diamantvakbonden van het ACV en ABVV vrezen evenwel dat het bestuur van de Hoge Raad voor Diamant (HRD), de belangenvertegenwoordiger van de Antwerpse diamantsector, de werkgelegenheid, kennis en ervaring laten wegsijpelen naar landen als India en China. De boosheid van de diamantbonden werd gevoed door de zogenaamde knelpuntennota die de HRD onlangs aan premier Verhofstadt overhandigde. Michel Bovy, voorzitter van ACV-Transport en Communicatie, noemde het vorige week nog 'onverantwoord dat daarin geen letter staat over enige inspanning voor de diamantnijverheid'. Volgens de vakbonden kan Antwerpen alleen met een minimum van tweeduizend hooggekwalificeerde diamantslijpers zijn positie als centrum voor de diamantindustrie behouden. Er zijn er momenteel 1500 en die zijn dan nog regelmatig technisch werkloos ook. Frank Fensie, voorzitter van de Belgische Vereniging van Handelaars in Geslepen Diamant (BVGD), ziet het omgekeerd: 'De diamantnijverheid heeft nu nog een louter dienstverlenende functie voor de handel. Wil men dat laatste beetje nijverheid behouden, moet men er in de eerste plaats voor zorgen dat de handel in ruwe diamant en daaruit voortvloeiend de handel in geslepen diamant in Antwerpen blijft. Voorlopig is Antwerpen nog wel de belangrijkste plaats voor de handel in ruwe diamant: grofweg 80 procent van alle ruwe diamant én de helft van de geslepen diamant passeert via de vier Antwerpse diamantbeurzen. Maar dat zou binnen enkele jaren wel eens afgelopen kunnen zijn, door de bloei van handelscentra in bijvoorbeeld Dubai, Hongkong en India. In 2004 steeg de export van diamant naar Hongkong met liefst 27 procent, terwijl de export naar de VS daalde met 4 procent. En ook naar India werd 20 procent meer uitgevoerd. 'Een zeer betekenisvolle ontwikkeling', stelde Peter Meeus directeur-generaal van de HRD, 'want ze onderlijnt de positie van India als diamantmarkt, naast die van hét centrum van de nijverheid. India ontwikkelt zich als één van de grootste markten ter wereld voor juwelen met diamanten.' Bijna 90 procent van de Belgische uitvoer naar en 65 procent van de invoer uit India betreft diamanten, stelt het Agentschap voor Buitenlandse Handel. Tot de In- diërs ontdekken dat ze net zo goed hun ruwe diamant in Dubai kunnen kopen en het koude Antwerpen links laten liggen. ( Zie ook reportage pag. 56-59) H.v.S.