KENZABURO OE.
...

KENZABURO OE.Leven en werk van de Japanse Nobelprijswinnaar Kenzaburo Oë werden grondig beïnvloed toen hij in 1963 vader werd van een zwakzinnige zoon, Hikari. Dat bleek al in zijn roman "Het eigen lot" (1964), waarvan de Nederlandse vertaling opnieuw is uitgebracht. (Meulenhoff, 698 fr.) Hikari Oë groeide op tot een begaafd en ook populair componist. Lindsley Cameron schreef zijn biografie in "Het zwakzinnige genie" (Meulenhoff, 798 fr.). GERRIT KOMRIJ.In 1989 verscheen van Gerrit Komrij het boek "Humeuren en temperamenten", een opmerkelijke "encyclopedie van het gevoel". Het nu in pocket opnieuw gepubliceerde boek ordent zijn materie in negentig lemma's, van Aanstellerij tot Zuiverheid. Bij Komrij primeert het besef van ambivalentie: hoe we met emoties onze omgeving en vooral onszelf bedriegen (Singel, 300 fr.). COMMISSIES.Rwanda, de Bende van Nijvel, sekten en de Dutroux-moorden, ze hebben gemeen dat ze elk een parlementaire onderzoekscommissie hebben voortgebracht. In het door Cyrille Fijnaut, Luc Huyse en Raf Verstraeten samengestelde boek "Parlementaire onderzoekscommissies" onderzoekt een reeks politicologen en juristen wat deze vorm van parlementair werk inhoudt aan mogelijkheden en risico's. Een soms wat taai maar uitstekend geïnformeerd boek (Van Halewyck, 598 fr.). WETEN.De nieuwe boekenreeks Weten wil een bevattelijk, maar wetenschappelijk verantwoord inzicht geven in thema's uit de geesteswetenschappen, meestal in een historisch ontwikkelingsperspectief. "Oraliteit" van Marco Mostert schetst een overzicht van de ontwikkeling van de niet-schriftelijke communicatie. "Het verhaal van geld" van Arjo Klamer en Harry van Dalen beschrijft niet alleen de economische, maar ook de culturele rol van het geld (Amsterdam University Press, 390 fr. per deel). KINDERARBEID.De rijke consument wil goedkope producten; die komen onder meer tot stand door in de derde wereld kinderen aan het werk te zetten. In "Kinderarbeid" geven Miel Vervliet en John Vandaele een overzichtelijk en geëngageerd beeld van deze breed verspreide vorm van uitbuiting (Davidsfonds, 495 fr.). M.R.