Personen die hun medische gegevens willen inkijken, kunnen dat voortaan doen via het federaal gezondheidsplatform mijngezondheid.belgie.be (masante.belgique.be), dat enkele maanden geleden gelanceerd werd door minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block. Dat ...

Personen die hun medische gegevens willen inkijken, kunnen dat voortaan doen via het federaal gezondheidsplatform mijngezondheid.belgie.be (masante.belgique.be), dat enkele maanden geleden gelanceerd werd door minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block. Dat portaal, ook de 'personal health viewer' (PHV) genoemd, heeft als doel patiënten inzage te geven in hun medisch dossier, zoals dat in de wet op de patiëntenrechten staat. Veel informatie was al online beschikbaar, maar zit versnipperd over verschillende websites en op meerdere niveaus, waardoor burgers en patiënten het niet terugvinden of gewoonweg niet weten dat de mogelijkheid bestaat. Het voordeel van de PHV is dat je slechts 1 keer moet inloggen, om vervolgens door te klikken naar je medische gegevens op andere sites. Inloggen kan via je eID of via de app itsme. Wie wil dat zijn informatie online beschikbaar is, moet daarvoor de toestemming geven aan zijn huisarts. Op dit moment zijn nog niet alle gegevens te zien, omdat niet alle gegevensbanken al gekoppeld zijn aan het nieuwe portaal. In de nabije toekomst wordt dat in orde gebracht. Bij het ter perse gaan van dit artikel, eind oktober 2018, werd ons meegedeeld dat al meer dan 250.000 Belgen zich geregistreerd hebben op de PHV. Patiënten zelf zijn vragende partij om hun medische gegevens in te kijken.