JA

'Dat ons onderwijs momenteel internationaal goed scoort, mag geen rem zijn voor veranderingen. De overheid heeft een aantal studies laten maken over een herschikking van de vakantieperiodes, maar het ontbrak haar steeds aan politieke moed om er iets mee te doen. Momenteel zijn de vakanties erg ongelijk gespreid. Een herschikking van de schoolkalender zou het schooljaar veel evenwichtiger kunnen maken. Bovendien wordt de continuïteit van het leerproces door de onregelmatige vakantiespreiding ernstig verstoord. Als Pasen laat valt, is het derde trimester erg kort. Toch krijgen de leerlingen in die periode vaak nog pakken leerstof voorgeschoteld.
...

'Dat ons onderwijs momenteel internationaal goed scoort, mag geen rem zijn voor veranderingen. De overheid heeft een aantal studies laten maken over een herschikking van de vakantieperiodes, maar het ontbrak haar steeds aan politieke moed om er iets mee te doen. Momenteel zijn de vakanties erg ongelijk gespreid. Een herschikking van de schoolkalender zou het schooljaar veel evenwichtiger kunnen maken. Bovendien wordt de continuïteit van het leerproces door de onregelmatige vakantiespreiding ernstig verstoord. Als Pasen laat valt, is het derde trimester erg kort. Toch krijgen de leerlingen in die periode vaak nog pakken leerstof voorgeschoteld. Wij ijveren voor een opdeling van het schooljaar in gelijke blokken met vaste vakantieperiodes. De paasvakantie kan losgekoppeld worden van Pasen. Als de zomervakantie met één à twee weken wordt verkort, is er ruimte om meer vakanties tijdens het schooljaar te plannen. Leerlingen hebben nood aan regelmaat. Met de huidige vakantieregeling is daar in de tweede helft van het schooljaar geen sprake van. Het sociale leven van jongeren is erg onregelmatig; een goed gestructureerd schooljaar heeft daarom een hoge pedagogische waarde. Uit onderzoek blijkt dat één week niet genoeg is voor leerlingen om volledig los te komen van de school. De krokus- en herfstvakantie zijn kort. Als de grote vakantie wordt ingekort, kunnen er meer langere vakanties komen. Tijdens de zomervakantie moeten scholieren zich kunnen ontladen, maar ze moeten zich ook opnieuw kunnen opladen. Of om dat doel te bereiken de vakantie acht tot negen weken moet duren, is nog de vraag. Als het aantal vakantiedagen op jaarbasis behouden blijft, is er in principe geen bezwaar tegen een kortere zomervakantie. Vaste lesblokken, afgewisseld met regelmatige periodes van rust, kunnen een goed alternatief zijn. Momenteel is het schooljaar opgedeeld in een lange periode van inspanning en een lange periode van ontspanning. Door die verdeling hoopt zich tijdens het schooljaar heel wat negatieve stress op. Vaak zijn scholieren tegen het einde van juni op de school uitgekeken. Langere rustperiodes tijdens het schooljaar zouden dat kunnen vermijden. Zo hoeft de grote vakantie niet noodzakelijk twee maanden te duren.''Ik zie geen argumenten om de vakantieregeling die sinds jaar en dag geldt, plots om te gooien. Het huidige vakantieregime werkt uitstekend. Bovendien is het voorstel om de zomervakantie in te korten in Vlaanderen nog nooit aan de praktijk getoetst. Het plan is louter het resultaat van studies en rondvragen. Met leerlingen en leerkrachten wordt beter niet geëxperimenteerd. Door de huidige regeling te wijzigen, wordt de doos van Pandora geopend. De tendens in het onderwijs dat niets bij het oude mag blijven, verontrust mij. Tijdens de grote vakantie kunnen leerlingen en leerkrachten de stress van het afgelopen schooljaar volledig achter zich laten. Daarvoor is een vakantie van negen weken absoluut noodzakelijk. Bovendien is de zomervakantie voor leerkrachten het uitgelezen moment om de cursussen te actualiseren. Tot mijn veertigste was ik leraar wiskunde. Toen de klassieke wiskunde plaats moest ruimen voor de moderne wiskunde, heb ik de drie daaropvolgende zomervakanties optimaal benut om die vernieuwde wiskunde volledig onder de knie te krijgen. Tijdens het schooljaar is daar nog nauwelijks tijd voor. De eindtermen en leerplannen veranderen met de regelmaat van de klok, leerkrachten veranderen steeds vaker van vak. De zomervakantie biedt hen de kans om bij te blijven. De meerderheid van de leraren, leerlingen en ouders wil geen kortere zomervakantie. Toch wordt die indruk gewekt. Pedagogen en beleidsmakers die nooit voor een klas stonden, dringen hun vernieuwende ideeën op zonder de consequenties ervan te vatten. Het voorstel om de vakantieperiodes gelijk te verdelen over het schooljaar, geeft leerkrachten en leerlingen geen kans om écht op adem te komen. Vaak worden kinderen opgezadeld met taken die na een korte vakantie af moeten zijn. De lange zomervakantie is zowat de enige periode waarin leerlingen geen werk mee naar huis krijgen. Dat scholieren na twee maanden heel wat leerstof zouden vergeten, kan geen reden zijn om aan de grote vakantie te raken. Hoe zit het dan met leerstof van twee jaar geleden? Laten we leerlingen en leraren vooral de kans geven om tijdens de zomermaanden hun batterijen optimaal op te laden.'Opgetekend door Michaël Van Damme'Studenten hebben nood aan regelmaat.''Onze maatschappij is vergroeid met de huidige vakantieregeling.'