Steve Stevaert
...

Steve Stevaert"Kleine werken zijn in het nieuwe decreet niet meer vergunningplichtig. Dat betekent: minder wetten. Vroeger werden mensen geconfronteerd met een grote bureaucratische rompslomp. Een grote groep trok zich daar echter niets van aan en had ook van niets last. Ik wil de situatie omdraaien. Een goed en vlot systeem voor wie de regels volgt, de last voor de anderen. De VLD vindt dat àlles moet kunnen. Ik niet. Het nieuwe decreet biedt veel mogelijkheden, maar we moeten erkennen dat sommige bedrijven echt fout liggen en hinder veroorzaken. Bedrijven midden in natuurgebied: dat kan niet. Net zoals het niet kan om alle bedrijven in overtreding met één maatregel in orde te brengen. Daarmee benadeel je trouwens de bedrijfsleiders die wél industrie- en kmo-grond hebben gekocht, volgens de regels. De kritiek van de VLD op de regeling voor zonevreemde bedrijven - die zich dus in een verkeerde zone bevinden - is maar een dekmantel. Er zit iets anders achter. De regeling voor die bedrijven is immers duidelijk een stap vooruit. Als de VLD écht vindt dat het decreet niet ver genoeg gaat, moet ze het niet blokkeren, maar zéggen dat het niet ver genoeg gaat. Neen, hier wordt een politiek spelletje gespeeld. De VLD probeert de rechterzijde van de CVP, met ondere andere het NCMV, naar zich toe te trekken. Een tactische zet. De partij doet er alles aan om het decreet te blokkeren en door te schuiven naar de volgende regering. Kijk, men werkt al 37 jaar aan dit decreet, zonder oplossing. Als ik, nog geen 37 weken minister, wel met een oplossing kom, is dat een krachttoer. De VLD wil zoiets niet. Heel triestig vind ik dat ze het slagen van hun operatie laten afhangen van de samenwerking met het Vlaams Blok. Volgens de VLD gaat het om een spontane samenwerking, maar Filip Dewinter zegt dat er al weken geleden een afspraak gemaakt is. Wie ook de volgende minister van Ruimtelijke Ordening wordt, ik hoop maar dat hij of zij kan starten op basis van een fatsoenlijke wetgeving." Patrick LachaertHet nieuwe decreet op de ruimtelijke ordening deugt niet omdat er geen oplossing is voorzien voor de vele bedrijven die nu in een verkeerde zone staan, meent VLD-volksvertegenwoordiger Patrick Lachaert (VLD). De Vlaamse liberalen eisen een evaluatie per bedrijf. "Het is niet onze bedoeling om het nieuwe decreet te boycotten. Alleen kunnen we ons niet verzoenen met het feit dat er wel een oplossing is voor zonevreemde woningen, maar niet voor zonevreemde bedrijven. Er zijn naar schatting 18.000 bedrijven in Vlaanderen die volgens het gewestplan in verkeerde zones staan, we spreken hier over meer dan 100.000 werknemers. Moeten die allemaal verhuizen? Wij stellen een evaluatie per bedrijf voor. Dat kan snel, ik heb mijn plan in detail uitgewerkt. De voorstellen van elk bedrijf moeten worden bekeken en dan moet een oplossing worden uitgewerkt: ofwel regulariseren ofwel een verhuis naar een ambachtelijke zone of industriezone opleggen. Het gaat hier meestal om kleine bedrijven die aan een straat liggen en die in de loop der jaren uitgebreid zijn. De oorspronkelijke gebouwen bevinden zich in de geëigende zone, maar de uitbreidingen - vaak slechts een garage of een opslagplaats - liggen in een verkeerde zone. Kritiek punt: vanaf het moment dat een bouwwerk geen vergunning krijgt, wordt de procedure tot het bekomen van een verlenging van de milieuvergunning opgeschort. En als de milieuvergunning verstrijkt, begeeft een bedrijf zich in de illegaliteit. Komt daarbij dat er vandaag een tekort heerst aan ambtenaars die de bouwdossiers behandelen. Er zijn gewoon niet genoeg bekwame mensen om die job te doen. Men is een aantal van de zonevreemde bedrijven gewoon vergeten te inventariseren in het gewestplan van '76 en '77, met als gevolg dat ze in landbouwzone liggen. Zuiver administratieve fouten, die nu zware gevolgen hebben. Dat kan niet, vinden wij. Als de wet bepaalt dat àlle zonevreemde bedrijven moeten verhuizen, dan heeft dat trouwens ook een negatief effect op de mobiliteit: mensen moeten langer in de auto zitten om naar hun werk te rijden. Die factor moet meespelen in de besluitvorming, nu wordt er geen rekening mee gehouden."Opgetekend door Bart Vandormael