GAL

De toekenning van een eredoctoraat aan Gerard Alsteens door de Vrije Universiteit van Brussel brengt hem een ruime waardering als kunstenaar maar ook als denker ('Ik wil niet milder worden', Knack nr. 13). Zijn tekeningen getuigen niet alleen van een grote verbeelding en technisch meesterschap, maar ook van een diep inzicht in de politieke en maatschappelijke problemen van zijn tijd.
...