Verpleegkundigen

Wanneer ik minister Maggie De Block (Open VLD) hoor zeggen dat het aantal verpleegkundigen per patiënt zal stijgen door het aantal bedden af te bouwen, krab ik even achter mijn oor. Op z'n minst moet dan een hoop regelgeving aangepast worden, anders verdwijnen de verpleegkundigen gewoon mee met de afgebouwde bedden. En er is nog een probleem: je kunt wel meer verpleegkundig personeel willen inzetten, het ís er gewoon niet. Er is al jaren een uitstroom aan de gang van verpleegkundigen die met pensioen gaan, terwijl er niet genoeg klaarstaan om hun plaats in te nemen. Men heeft de opleiding hervormd om meer studenten verpleging aan te trekken. Daardoor studeren er in juni 2019 geen bachelors af, want die lichting studenten zal voor het eerst een vierde jaar moeten afwerken. Dat betekent: nóg een jaar wachten op instroom.
...

Wanneer ik minister Maggie De Block (Open VLD) hoor zeggen dat het aantal verpleegkundigen per patiënt zal stijgen door het aantal bedden af te bouwen, krab ik even achter mijn oor. Op z'n minst moet dan een hoop regelgeving aangepast worden, anders verdwijnen de verpleegkundigen gewoon mee met de afgebouwde bedden. En er is nog een probleem: je kunt wel meer verpleegkundig personeel willen inzetten, het ís er gewoon niet. Er is al jaren een uitstroom aan de gang van verpleegkundigen die met pensioen gaan, terwijl er niet genoeg klaarstaan om hun plaats in te nemen. Men heeft de opleiding hervormd om meer studenten verpleging aan te trekken. Daardoor studeren er in juni 2019 geen bachelors af, want die lichting studenten zal voor het eerst een vierde jaar moeten afwerken. Dat betekent: nóg een jaar wachten op instroom. Naam en adres bekend bij de redactie Economieprofessor Koen Schoors zegt dat hij wel wat ziet in een maximumpensioen ('Een maximumpensioen is een goede vorm van herverdeling', Knack nr. 6). Hij stelt dat sommige gepensioneerden nu 6000 euro krijgen, en dat een maximumpensioen van bijvoorbeeld 3000 euro kan worden vastgelegd. Als dat brutobedragen zijn, dan is dat wel erg drastisch voor een grote groep van gepensioneerden (leerkrachten, politieagenten, ambtenaren, spoorwegmannen enzovoort). Zij betaalden steeds meer belastingen, genieten geen tweede pensioenpijler, en zouden nogmaals het meest moeten inleveren. De pensioenen zullen dan gemiddeld nog lager liggen dan in onze buurlanden. Overigens ben ik het eens dat er minimaal een nettopensioen van 1500 euro moet komen voor iedereen die 45 jaar voltijds heeft gewerkt. Rik Verlinde, Sint-Michiels-Brugge Het invoeren van een minimumpensioen van 1500 euro (netto) en een maximumpensioen van 3000 euro (netto) lijkt me een rechtvaardige maatregel. Als de SP.A daarmee naar de verkiezingen gaat, heeft ze een behoorlijke kans om te scoren. Mia De Meyer De vakbonden staken om opslag te bekomen ('Als je maar gemiddeld bent', Knack nr. 7). Maar wat voor mij veel belangrijker is, is een grondige verandering van ons belastingsysteem. Dat zou voor de werknemer veel meer opbrengen. Zoals Leo Tindemans (CVP) bij het binnentreden van de eerste groene parlementsleden in de jaren zeventig zijn hoon uitsprak over Agalev en stichter pater Luc Versteylen, zo slaan Wouter Beke en zijn CD&V de plank mis door de 'tekenen van de tijd' niet te herkennen ('We zijn goed bezig', Knack nr. 7). Zelfs na meer dan 40 jaar hebben ze hun les niet geleerd. Knack-hoofdredacteur Bert Bultinck heeft 100 procent gelijk: de CD&V klampt zich vast aan een minderheid en speelt daardoor de meerderheid kwijt. Herman Lodewyckx, Oostende Eindelijk komt een nieuwe generatie jongeren op straat ('Zal de Europese Unie de opwarming van de aarde tegenhouden?', Knack nr. 6). En gelijk hebben ze: het is hun toekomst die we verkwanselen. Na bijna 30 jaar van klimaatplannen en -maatregelen is ons energieverbruik alleen maar toegenomen. De behaalde CO2-reductie is een lachertje. Intussen zien we wereldwijd de gevolgen van slechts 1 graad opwarming. Er moet wel degelijk veel meer gebeuren. De emissiehandel begint effect te hebben, maar de makkelijke maatregelen zijn in die bedrijven al genomen. Het ecorealisme van de N-VA zal het klimaat niet redden, maar ook de ommezwaai naar hernieuwbare elektrische energie van de Bond Beter Leefmilieu zal niet volstaan. De oplossing voor de klimaatopwarming is: minder verbruiken met minder mensen. Waarom krampachtig vasthouden aan onze huidige levensstandaard? De toenemende druk om mee te blijven én de milieuverontreiniging maken steeds meer mensen ziek en ongelukkig. Laten we samen werken aan meer welzijn in plaats van meer welvaart, aan meer menselijkheid en minder consumptie. Marleen Verbruggen, milieudeskundige Ik werkte 40 jaar als huisarts en voel me beledigd door apotheker Van Damme in 'Het Laatste Woord' (Knack nr. 6). Zij beweert dat huisartsen verslavende pijnstillers voorschrijven aan patiënten om ze aan hen te binden. In dienst van de farma-industrie dan nog. Dat is niet alleen een zware beschuldiging, het is flagrante onwaar. En dan te weten dat huisartsen net streven naar een goede samenwerking met de apothekers, in het belang van de patiënten. Dr. Marc Vervenne, Zwevegem