De universiteit van Gent blijft geplaagd door financiële malversaties van hoogleraren. Nu is er de zaak-Slegers.
...

De universiteit van Gent blijft geplaagd door financiële malversaties van hoogleraren. Nu is er de zaak-Slegers.Vlak voor de vakantie maakte de academische wereld in ons land een trieste primeur mee : de Gentse hoogleraar Myriam Van Moffaert werd aangehouden om redenen die rechtstreeks verband hielden met haar hoogleraarschap. Dat had zelfs haar collega Aubin Heyndrickx nooit mogen meemaken, hoewel die zowat alles wat denkbaar was op zijn academische kerfstok had, en daarvoor veroordeeld werd. Van Moffaert werd door onderzoeksrechter Martin Minnaert vrijgelaten, toen ze bereid bleek aan het onderzoek mee te werken. Haar wordt onder meer verweten dat ze rapporten vervalste om kredieten van het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (NFWO) binnen te rijven. En dat ze ettelijke miljoenen negen, vermoedde het gerecht ; drie, beweerde haar raadsman aan inkomsten van onderzoeken en congressen op een eigen rekening liet betalen, en niet op een rekening van de universiteit. Van Moffaerts' raadsman benadrukte dat ?zijn cliënte lang niet de enige is die zich aan dit soort zaken schuldig maakte.? Dat is geen nieuws. Peter De Keyzer van de socialistische overheidsvakbond ACOD publiceerde dit jaar een lijvig rapport over VZW's van hoogleraren op en rond de universiteit. Die VZW's gebruiken voor hun activiteiten mensen en middelen van de universiteit, maar voor hun inkomsten eigen rekeningen. De Keyzer berekende dat de VZW's de universiteit jaarlijks zo'n honderd miljoen frank door de neus boren. Het moet dan ook niet verbazen dat minister van Onderwijs Luc Van den Bossche (SP) er bij de opening van het academiejaar op aandrong dat de universiteit meer middelen ?in de privé? zou gaan zoeken. Misschien moet de universiteit eens gaan kijken op de faculteit van de farmaceutische wetenschappen. Professor in de geneesmiddelenleer Guido Slegers gaf, na klacht van een collega, toe dat hij 75 miljoen frank die de universiteit toekwam, op een eigen rekening had staan. Hij stortte het bedrag terug. Het parket van Gent houdt zich met de zaak bezig. Onderzoeksrechter Alain Bloch voert momenteel op vraag van de procureur enkele ?aanvullende onderzoeksdaden? uit. Slegers verdedigt zich met de stelling dat hij, toen hij de som opzij zette, niet wist of hij tot hoogleraar benoemd zou worden. Later ?vergat? hij de rekening te vereffenen. Hij verwijst naar ?het circus dat aan de universiteit ontstond als gevolg van het decreet-Van den Bossche.? Dat creëerde een moordende concurrentie rond bevorderingen. Ook Van Moffaert werd door een collega aan de galg gepraat. Ook haar dossier werd naar de pers gelekt. Het bedrag in deze zaak is zo hoog, omdat Slegers het monopolie heeft voor een farmaceutische procedure : de standaardisatie van het bloedvormend hormoon erythropoietine uit muizen als geneesmiddel. Hij werd door farmaceutische firma's ruim betaald om dit onderzoek te doen. Het dossier behelst niet uitsluitend de aantijging van persoonlijke verrijking, maar ook overtredingen van de milieu- en de handelswetgeving. Slegers' procedure houdt onder meer de manipulatie in van een radioactieve versie van het element ijzer (Fe59). Hij kreeg daarom van zijn faculteit verbod om zijn tests nog binnen haar muren uit te voeren, en week uit naar de faculteit diergeneeskunde. Het onderzoek van het parket verloopt ?uitzonderlijk langzaam?. Nochtans gaf de procureur uitdrukkelijk de opdracht alleen de zaak-Slegers te onderzoeken, en geen vergelijkbare (en blijkbaar bij het gerecht bekende) zaken. Naar verluidt, klemmen sleutelfiguren uit het academisch milieu de tanden op elkaar. Iedereen wil zijn deel, als er plotseling 75 miljoen frank te verdelen zou zijn. De vraag blijft of de universiteit zich in de zaak-Slegers burgerlijke partij zal stellen, als het tot een geding zou komen. In de zaak-Heyndrickx deed ze dat niet, hoewel die zijn geld niet had teruggestort.