De Britse premier Tony Blair mag de voorbije weken dan al iets anders aan zijn hoofd hebben, hij blijft wel voorzitter van de Europese Unie. Door de bommen in Londen miste Blair zijn vliegende start als EU-voorzitter. Hij zal het door hem begin deze maand aangekondigde sterke Europese leiderschap goed kunnen gebruiken. Want vooral de discussie over de inning en de verdeling van de 'Brusselse vetpotten' - in concreto de EU-begroting 2007-2013 - blijft nazinderen. In juni struikelden de Europese leid...

De Britse premier Tony Blair mag de voorbije weken dan al iets anders aan zijn hoofd hebben, hij blijft wel voorzitter van de Europese Unie. Door de bommen in Londen miste Blair zijn vliegende start als EU-voorzitter. Hij zal het door hem begin deze maand aangekondigde sterke Europese leiderschap goed kunnen gebruiken. Want vooral de discussie over de inning en de verdeling van de 'Brusselse vetpotten' - in concreto de EU-begroting 2007-2013 - blijft nazinderen. In juni struikelden de Europese leiders nog over deze kwestie. Toen mislukte de Europese top in Brussel omdat vijf lidstaten het compromis van toenmalig EU-voorzitter Jean-Claude Juncker afwezen. Het Verenigd Koninkrijk kondigde aan tijdens zijn voorzitterschap met betere begrotingsvoorstellen te komen. Na het Franse en het Nederlandse 'nee' tegen de grondwet riepen velen op tot een Europese bezinningsperiode. Maar sommige lidstaten dringen aan op enige haast in het debat over de Europese budgetten. Polen, Tsjechië, Hongarije en Slowakije bijvoorbeeld verzoeken Blair om zijn plannen voor het einde van dit jaar voor te leggen, zodat er een consensus kan groeien. Deze landen vrezen dat het gebrek aan een akkoord de subsidiestroom naar de nieuwe lidstaten in gevaar kan brengen. De behandeling van aanvragen voor bijvoorbeeld de structuurfondsen nemen door de bureaucratisering gemakkelijk anderhalf jaar in beslag. Geen akkoord zou het ronddelen van euro's doen stagneren. Ook de Nederlandse premier Jan Peter Balkenende pleitte in een open brief voor een 'moedige' hervorming van de Europese begroting. Volgens hem moeten de 'rivieren van subsidies die uit Brussel vloeien' naar boeren en regio's in rijke lidstaten van richting veranderen. Volgens hem zou het onverantwoord zijn om in een periode van kleine economische groei het Europese budget te laten groeien. 'Willen we een EU die vooral focust op de consolidatie van bestaande belangen, of een die hervorming nastreeft en solidariteit toont met de minder welvarende lidstaten?'Volgens Balkenende heeft de anti-Europese stemming bij veel burgers er ook mee te maken dat ze weten wat er zoal in en uit de Europese schatkist gaat. Die stemming keren zal veel politieke moed en Europees enthousiasme vergen. Want in het debat over het Europese budget komen ook verschillende uiterst gevoelige kwesties samen, zoals het landbouwbeleid, de sociaal-economische koers van de EU, solidariteit met de nieuwe lidstaten én de uitbreiding met nog meer lidstaten, zoals Turkije en Kroatië. H.v.S.