Het Nederlandse weekblad Elsevier vreesde enkele weken geleden dat Nederland overspoeld dreigt te worden door grote groepen 'uitkeringsmigranten'. Een nee-stem bij het referendum, schreef het blad, zou het mogelijk maken om alsnog uitzonderingen te bedingen in verband met het overdragen van bevoegdheden over migratie en sociale voorzieningen. Vooral omdat 'Brussel migranten wil aantrekken van het type voor wie Nederlandse uitkeringen interessant zijn. Over dergelijk...

Het Nederlandse weekblad Elsevier vreesde enkele weken geleden dat Nederland overspoeld dreigt te worden door grote groepen 'uitkeringsmigranten'. Een nee-stem bij het referendum, schreef het blad, zou het mogelijk maken om alsnog uitzonderingen te bedingen in verband met het overdragen van bevoegdheden over migratie en sociale voorzieningen. Vooral omdat 'Brussel migranten wil aantrekken van het type voor wie Nederlandse uitkeringen interessant zijn. Over dergelijke plannen wordt straks bij meerderheid beslist. Nederland raakt zijn veto kwijt.' Premier Jan Peter Balkenende ziet het niet zo somber in. 'In de jaren tachtig overspoelden de Spanjaarden en de Portugezen onze arbeidsmarkt ook niet.' JAN PETER BALKENENDE: We zijn behoorlijk bezig de zaken te veranderen. BALKENENDE: Nee. Maar als je kijkt naar de mensen uit Polen en dat soort landen... BALKENENDE: U ziet toch ook dat veel van die werknemers hier niet eens komen om zich te vestigen. Ze komen om geld te verdienen en na een periode zijn ze weer weg. BALKENENDE: Ik vind niet dat het grondwettelijk verdrag van migratie en sociale systemen allemaal Brusselse bevoegdheden maakt. En heronderhandelen als Nederland? Ik geloof niet dat het ons een stap verder brengt. Ik hoor dat we een superstaat Brussel krijgen. Ik vind dat niet overtuigend. Er is geen superstaat Brussel en er komt er ook geen. BALKENENDE: Die uitbreidingen zijn een realiteit. Het zou erger zijn, als je zou zeggen: we gaan uitbreiden en we laten de regels zoals ze zijn. De vraag is: als je een grotere Unie hebt, hoe houd je de zaken bestuurbaar? Kan dat door op tal van terreinen een veto te hebben? Nee. Dit verdrag is echt beter dan wat we nu hebben. BALKENENDE: Ik ben van een andere school. Ik heb de emotie geproefd toen we op 1 mei van vorig jaar de toetreding van de Oost-Europese landen vierden. Wat Turkije betreft. Je kunt daar verschillende opvattingen over hebben, maar je kunt Turkije niet gebruiken om nee te zeggen tegen dit grondwettelijk verdrag. En het is ook niet zo dat we een aantal nationale verworvenheden kwijt raken. Wat overblijft, is meer een algemeen gevoel van: gaan we niet te hard met de Europese integratie? BALKENENDE: Wat u doet, is niet fair. U moet uitgaan van hoe de situatie nu is. Turkije, daarvan zeg ik: die discussie moeten we echt even parkeren. De onderhandelingen moeten nog beginnen, en we weten niet hoe lang ze gaan duren. © ElsevierCopyright Elsevier