Karel Gacoms is provinciaal secretaris ABVV Metaal in Vlaams-Brabant. Naam en faam verwierf hij ten tijde van de sluiting van Renault Vilvoorde. Vandaag is hij een buitenbeentje in de socialistische vakbond. Hij staat, net als zijn voorzitter Herwig Jorissen, een linkse staatshervorming voor, en dat in een vakbond die principieel voor een unitair België is.
...

Karel Gacoms is provinciaal secretaris ABVV Metaal in Vlaams-Brabant. Naam en faam verwierf hij ten tijde van de sluiting van Renault Vilvoorde. Vandaag is hij een buitenbeentje in de socialistische vakbond. Hij staat, net als zijn voorzitter Herwig Jorissen, een linkse staatshervorming voor, en dat in een vakbond die principieel voor een unitair België is. KAREL GACOMS: Het is nog geen echte ramp, wel is de toestand zeer ernstig. Er moeten dringend oplossingen gevonden worden. Een verdere staatshervorming is belangrijk, maar deze regering heeft weinig gedaan om de sociaaleconomische maatregelen te nemen die absoluut noodzakelijk zijn in kwesties als de vergrijzing, de ongelijkheid van pensioenen, de koopkracht en te lage uitkeringen. Ze stelt wel maatregelen voor, maar zegt niet waarmee ze die zal financieren. GACOMS: Het is duidelijk dat de Franstaligen geen staatshervorming willen, wat het onmogelijk maakt ze te realiseren. Daarvoor is immers een tweederdemeerderheid nodig. Als de Walen toch zouden toegeven, is de prijs zo hoog dat hij onaanvaardbaar is voor Vlaanderen. Ik ben voorstander van een staatshervorming, maar ze lijkt op korte termijn onhaalbaar. De Franstaligen negeren de signalen van de meerderheid van het land. En aan Vlaamse kant zijn er partijen die doen alsof de staatshervorming opgelegd kan worden. Voor B-H-V is echter geen tweederdemeerderheid nodig. Daar moeten de Vlamingen aan hun standpunt vasthouden. Als alle alarmbelprocedures verstreken zijn, moeten ze B-H-V gewoon splitsen zonder daarvoor een prijs te betalen. Nu moeten we proberen het land te regeren. Pas als dat niet mogelijk blijkt, moeten er nieuwe verkiezingen worden gehouden, die mogelijk resulteren in andere verhoudingen. De linkerzijde kan versterkt uit de verkiezingen komen. Veel mensen zien dat de beloftepolitiek van 'vijf minuten politieke moed' niet werkt. CD&V heeft verwachtingen gecreëerd die ze niet heeft kunnen waarmaken. GACOMS: Die zouden inderdaad via een staatshervorming opgelost kunnen worden. Dat heb ik ook al uitgesproken, een standpunt waarmee ik een minderheidspositie bekleed binnen de vakbond. Maar het probleem is dat we geen tweederdemeerderheid vinden. Daarom moet de regering nu haar aandacht verleggen naar het sociaaleconomische. Dan heeft ze geen tweederdemeerderheid nodig en kan de samenstelling anders. Tegelijkertijd kan men het gesprek tussen de twee gemeenschappen over de staatshervorming opstarten. GACOMS: We moeten blijven redeneren in het kader van de grondwet. Als we niet slagen in een staatshervorming, moeten we blijven werken in een federaal kader. Als het niet anders gaat, dan maar zo. Hopelijk laten we ons nu niet leiden door emoties. Ik ben momenteel in Halle voor een vergadering. Ik kan u verzekeren dat het hier en bij mij thuis in Vilvoorde rustig is op straat. Dit is vooralsnog een politiek en geen maatschappelijk probleem. Guido Muelenaer