Zwarte Woensdag gaat met zijn tijd mee. In navolging van de collega's van De Standaard heeft ook Zwarte Woensdag naar de moeder van alle verkiezingen toe zijn chatbox opengesteld voor politici die via cyberspace de virtuele kloof met de burger willen overbruggen. Lijsttrekker Bert Anciaux van VU-ID21 mocht vorige week het spits afbijten.
...

Zwarte Woensdag gaat met zijn tijd mee. In navolging van de collega's van De Standaard heeft ook Zwarte Woensdag naar de moeder van alle verkiezingen toe zijn chatbox opengesteld voor politici die via cyberspace de virtuele kloof met de burger willen overbruggen. Lijsttrekker Bert Anciaux van VU-ID21 mocht vorige week het spits afbijten. De Sch@mpel@ere Sofie (leeftijd 20-25) 1999-5-20 9:01:12 AM Gemeente: gemeente. Regio: Br@b@nt.Beste Bert, in uw d@gboek in de Humo schrijfd gij d@t de teddybeer in het deb@t met Filip Dewinter zijn klouwen heeft uitgesl@gen, m@@r d@t de teddybeer d@@r niet goed v@n gesl@pen heeft. Ik zou mij d@t niet @@ntrekken. Knuffel. Sofie.N@@m: Anci@ux Bert (leeftijd 30-40) 1999-5-20 9.02.07 AMIk stel v@st d@t ik uw em@il @dres niet heb. Welk is uw em@il @dres? Veel liefs, BertJoh@n (leeftijd 40-45) 1999-5-20 9.03.37 AM Gemeente: Bilzen. Regio: Limburg.De Sen@@tslijst. Is d@t niet weglopen voor uw ver@ntwoordelijkheid?N@@m: Anci@ux Bert (leeftijd 30-40) 1999-5-20 9.02.45 AMS@uwens, ik stel v@st d@t gij ik wil geen lelijke woorden gebruiken m@@r enfin ik stel dus v@st. Ruys M@nu (leeftijd 70-80) 1999-5-20 9.04.31 AM Gemeente: Zeebrugge. Regio: West-Vl@@nderen.Moeten wij Brussel niet LOSLATEN?N@@m: Anci@ux Bert (leeftijd 30-40) 1999-5-20 9.04.33 AMIk moet v@ststellen d@t gij uw k@z@k hebt gedr@@id.De Sch@mpel@ere Sofie(leeftijd: 15-35)1999-5-209.04.57 AM Gemeente: Vossem. Regio: Br@b@nt.Kurieuzeneuzemosterdpot!V@n W@lleghem Sven (leeftijd 20-25) 1999-5-20 9.05.03 AM Gemeente: Bissegem. Regio: West-Vl@@nderen.Bert m@g ik Bert zeggen? H@rtelijk gefeliciteert met uw homep@ge. Ik heb hem @l drie keer gedownlo@d. Het wordt TIJD d@t de politici inzien d@t ze hun communic@tie moeten upd@ten. M@@r nu mijn VR@@G: HOE heet de hond v@n M@rgriet Herm@ns?N@@m: Anci@ux Bert (leeftijd 30-40) 1999-5-20 9.07.12 AMIk moet v@ststellen d@t die Netje heet.De Sch@mpel@ere Sofie (leeftijd 10-40) 1999-5-20 9.08.03 AMGebruikt gij He@d & Shoulders? Kusjes v@n Beertje Col@rgol. Zullen wij s@men broodjes smeren?V@n Mechelen Fr@ns (leeftijd 70-90) 1999-5-20 9.15.07 AM Gemeente: Turnhout. Regio: AntwerpenKunt gij mij één goede reden geven om @ls v@der v@n een kroostrijk gezin niet op het Vl@@ms Blok te stemmen?N@@m: V@ke Bert (leeftijd 30-40) 1999-5-20 9.16.35 AMBeste Fr@ns, ik stel v@st d@t ons D@mienne @ltijd zegt: v@ke, zegt zij, onze kindjes zijn onze grootste sch@t. Ik stel v@st d@t @ls het op gezinsvriendelijkheid @@nkomt de VU v@n niem@nd lessen te krijgen heeft. Ik stel v@st d@t zonder kindjes de politiek zo kil, zo dor, zo bloed@rmoedig k@n zijn.Serruys S@r@h (leeftijd 20-22) 1999-5-20 9.17.41 AM Gemeente: A@lst. Regio: Oost-Vl@@nderen. Beste Bert, toen Dutroux ontsn@pt w@s, hebt gij gezegd: @ls dàt w@@r is, is 't revolutie!N@@m: Anci@ux Bert (leeftijd 30-40) 1999-5-20 9.18.30 AMBeste S@@rtje, ik stel v@st d@t een politieker zich kwetsb@@r moet durven opstellen. @llez, ge zegt zoiets in de emotie v@n het moment. Ik ben d@@r niet besch@@md voor. Uw bruintje.(wordt vervolgd)Piet Piryns