De gemeenschappen komen te weinig aan bod in de Brusselse politieke structuur. Dat is de boodschap van Vlaams minister van Brusselse aangelegenheden Bert Anciaux (Vl.Pro) in een dubbelinterview met zijn vader Vic. Het volledige interview staat deze week in de Knack-stedenspecial die verspreid wordt in de regio Brussel.
...

De gemeenschappen komen te weinig aan bod in de Brusselse politieke structuur. Dat is de boodschap van Vlaams minister van Brusselse aangelegenheden Bert Anciaux (Vl.Pro) in een dubbelinterview met zijn vader Vic. Het volledige interview staat deze week in de Knack-stedenspecial die verspreid wordt in de regio Brussel. 'Enkele plaatsgebonden zaken kunnen op gewestelijk niveau beheerd worden, maar de gemeenschapsinstellingen in Brussel zijn te afhankelijk van het gewest', vindt de minister. Volgens hem zou de Vlaamse Gemeenschap rechtstreekser moeten ingrijpen in Brussel. 'Nu zijn het de ministers uit de Brusselse Gewestregering die ook in het college van de Vlaamse Gemeenschapscommissie zitten. In de toekomst zouden dat vertegenwoordigers moeten zijn van het Vlaams Parlement.' Dat de eerste voorwaarde voor een efficiënter beleid in Brussel de afschaffing van zijn negentien gemeenten is, staat voor vader en zoon Anciaux buiten kijf. Alleen zijn ze het er niet over eens wat er dan in de plaats moet komen. Volgens Bert Anciaux moeten de bevoegdheden van de huidige gemeenten doorgeschoven worden naar het gewest en de gemeenschapscommissies. De Brusselse regering moet vervolgens samengesteld worden uit mensen die verkozen zijn in het Vlaams en het Franstalig Parlement. Zij moeten dan ook voor de Brusselse Gewestmateries samenwerken. Ter vervanging van de gemeenten voorziet minister Anciaux een veertigtal wijkbesturen dat zich enkel nog bezighoudt met plaatselijke materies zoals wijkfeesten en straatvernieuwing. Zijn vader gelooft echter niet dat de afschaffing van de gemeenten politiek een haalbaar objectief is. 'De overheveling van gemeentelijke bevoegdheden naar het gewest wordt wél met de jaren realistischer', zegt hij. 'Ik weet dat Brussels minister-president Charles Picqué (PS) daar geleidelijk aan voor gewonnen is. De gewestelijke plannen botsen al twintig jaar op de autonomie van de gemeenten. Zodra je bevoegdheden kunt overhevelen naar het gewest, kun je het aantal gemeenten beperken tot de zes politiezones. Ik weet dat het niet zo ideaal is als het voorstel van Bert, maar zijn plan is niet realistisch.' Bert Anciaux ziet dat anders: 'De helft van Vlaanderen wil onafhankelijkheid. Is dat zo onrealistisch in de toekomst? Dat zou toch een straffere hervorming zijn dan de afschaffing van negentien Brusselse gemeenten?' De VU'ers van weleer spreken zich in het interview uitdrukkelijk uit tegen elk separatisme. 'De reden daarvoor is grotendeels ingegeven door onze liefde voor Brussel', zegt Bert Anciaux. 'Wat mij betreft, mag België ontploffen. Maar wij hebben altijd gepleit voor samenwerking, ook toen we VU'ers waren. Voor Brussel geloof ik echt in een nieuwe constructie, opgebouwd door de Franse en de Vlaamse Gemeenschap.' Hannes Cattebeke