KRIS VAN DIJCK
...

KRIS VAN DIJCK De VU diende een oud voorstel van decreet andermaal in. De naam van de openbare omroep BRTN moest gewijzigd worden in VRT. Uiteindelijk voelt nu ook de Vlaamse regering (CVP-SP) zich voor die naamsverandering gewonnen. Vlaams parlementslid Kris Van Dijck (VU) kijkt tevreden toe vanop de oppositiebanken.?Dat een andere naam geld kost, is niet onze schuld. Tien jaar geleden al stelde de VU voor om de BRT om te vormen tot VRT, in plaats van in BRTN. Maar dat ging toen niet, zogezegd omdat het te duur was. Intussen komen de radio's en ook de televisie almaar meer onder hun eigen naam naar buiten. Met VRT wordt dus alleen de naam van de koepel gewijzigd. De naam refereert aan wat de omroep is, een omroep gefinancierd door de Vlaamse gemeenschap. De naamsverandering is de kers op de taart van de inspanningen die worden geleverd om de openbare omroep meer slagkracht te geven. Dat de naamsverandering negentig miljoen frank kost, betwijfel ik. Maar er is nooit kritiek wanneer de BRTN andere zware uitgaven doet en, bijvoorbeeld, het voorlaatste voetbalcontract tekende. Geen enkel nieuw decor of logo is te duur. Dat wij in het buitenland niet herkenbaar zouden zijn, is niet waar. Waarin verwijst de kleine Baskische zender Euskal Telebista of het grote CNN naar het land van herkomst ? Laten we het kind gewoon bij naam noemen. We moeten die huiver tegen een Vlaamse naamgeving maar eens overstijgen, ook in het huis van vertrouwen zelf. Ik ontken trouwens dat de naamsverandering voor ons een fetisj is. Akkoord, de VU diende in juni een ouder voorstel in die zin terug in. Maar voor ons is de naam niet het belangrijkste. Wij zijn niet gebaat bij een VRT die vierkant draait. Dan verkiezen wij een goed werkende BRTN. Dat staat buiten kijf. De VU is hevig tekeergegaan tegen de participatie van privé-partners in de BRTN. Voor ons zijn kijkcijfers niet het belangrijkste, wel de opdracht van de openbare omroep. Als alleen de naam verandert, en er verder inhoudelijk onvoldoende ten gunste wijzigt, dan keuren wij het maxi-decreet over de openbare omroep niet goed. Maar het ziet ernaar uit dat de Vlaamse regering op onze lijn zit. Ze wil geen gedeeltelijke privatisering en geen lineaire pensionering op zestig, waartegen wij ons ook verzetten. Wij kijken dus verder dan de naamsverandering.? KATHY LINDEKENS Binnen de BRTN circuleert een succesvolle petitielijst om de naamsverandering in VRT ongedaan te maken. Maar geen personeelslid durft het initiatief publiek te verdedigen. De sfeer is er niet meer naar. Vlaams parlementslid en bekende radiostem Kathy Lindekens (SP), praat wel. Vanop de meerderheidsbanken kijkt zij ontevreden toe.?De BRTN staat bekend als een huis van vertrouwen. Iedereen weet waar de omroep voor staat. Amper tien jaar geleden is de naam al eens veranderd, toen van BRT naar BRTN. Affectief vind ik VRT klinken als een goedkope commerciële zender, als een slechte manier om zich als openbare omroep te profileren tegen het commerciële geweld. De B in BRTN staat trouwens ook ergens voor. België bestaat nog, ook al heeft Vlaanderen veel autonomie. Dat de naamsverandering er nodig is omdat het geld niet meer van België komt ? Dat geldt blijkbaar niet in Wallonië. De RTBf kan zich voortaan als enige Belgische omroep in het buitenland bekendmaken, want daar zegt de V niemand iets, daar is Vlaanderen bekend onder de F van Flanders of Flandre. Het ergste is evenwel dat wij in het parlement zo moeten zoeken naar middelen. Overal geld bij elkaar moeten sprokkelen, bijvoorbeeld in de welzijnssector die ik van nabij volg. Ook de BRTN heeft geen geld te veel. Geen tien jaar geleden heb ik alle auto's al eens zien herschilderen. En ook nu zal een of ander pr-bureau weer veel geld verdienen met het uitwerken van een nieuwe huisstijl en een logo voor elk net. Alle gadgets rond onverschillig welk programma, alle video's waar de BRTN op voorkomt, mogen opnieuw in productie gaan. En dan maar zeuren dat er geen geld is voor een jeugdjournaal, of geen geld om andere programma's te maken. Waarom wordt de vernieuwing van de BRTN niet uitgedrukt in programma's ? Ik hoor alleen discuteren over centen, procenten en een naam. Over de essentie is nog niet gesproken. Laten we het geld eerst in programma's steken, en dan pas, eventueel, in een andere naam. Maar goed, ik vrees dat een politieke meerderheid dit voorstel genegen is. Een deel politici kan een naamsverandering niks schelen, een ander deel denkt dat alles waar het woord Vlaams in voorkomt, meteen beter wordt. VRT is van dat denken een onderdeel. Ik zal tegen stemmen, maar mij wellicht bij die meerderheid moeten neerleggen. Ik vind dat zo jammer.? Opgetekend door Peter Renard