SPAARREKENINGENEN TERMIJNREKENINGEN

Met de rente die u op klassieke spaarrekeningen krijgt, kunt u de inflatie bijbenen. Spaarboekjes zijn immers tot 1660 euro per persoon en per jaar vrijgesteld van roerende voorheffing. Een goed overzicht van de tarieven en voorwaarden van spaarrekeningen en termijnrekeningen kunt u vinden op de onafhankelijke Belgische vergelijkingssite www.spaargids.be. Belangrijk, want het volstaat niet om enkel de intrestvoeten van de banken te vergelijken en de interessantste uit te kiezen. Aan de aangroei- of getrouwheidspremies die worden geboden, hangen vaak nog heel wat voorwaarden vast. Spaargids.be pakte bovendien afgelopen week nog uit met een analyse die stelt dat trouwe spaar...

Met de rente die u op klassieke spaarrekeningen krijgt, kunt u de inflatie bijbenen. Spaarboekjes zijn immers tot 1660 euro per persoon en per jaar vrijgesteld van roerende voorheffing. Een goed overzicht van de tarieven en voorwaarden van spaarrekeningen en termijnrekeningen kunt u vinden op de onafhankelijke Belgische vergelijkingssite www.spaargids.be. Belangrijk, want het volstaat niet om enkel de intrestvoeten van de banken te vergelijken en de interessantste uit te kiezen. Aan de aangroei- of getrouwheidspremies die worden geboden, hangen vaak nog heel wat voorwaarden vast. Spaargids.be pakte bovendien afgelopen week nog uit met een analyse die stelt dat trouwe spaarders niet beloond worden. 'Het is momenteel een echt gegoochel met speciale condities die worden verbonden aan het toekennen van hogere spaarrentes. En deze voorwaarden zijn systematisch in het nadeel van de passieve spaarder', legde Kristof De Paepe, initiatiefnemer van spaargids.be, uit aan Belga. Regelmatig uw spaargeld verhuizen, blijkt heel wat meer rente op te brengen dan trouw te blijven aan uw bank. Wanneer u uw geld voor een beperkte periode wilt vastzetten, kunt u opteren voor een termijnrekening. De looptijd en de interest worden daarbij vooraf bepaald, en die garantie van rendement heeft de termijnrekeningen in deze woelige financiële tijden weer erg aantrekkelijk gemaakt. Deze leningen betalen meestal een jaarlijkse interest, en op de vervaldag wordt dan de hoofdsom terugbetaald. De looptijd varieert, en ook de rendementen verschillen sterk, naargelang van de debiteur. U kunt ook opteren voor converteerbare obligaties. Die kunnen op bepaalde tijdstippen worden omgezet in aandelen. Zo koppelen ze dus de veiligheid van een obligatie aan de grotere winstkansen van een aandeel. Wie bevreesd is voor inflatie, koopt dan weer beter obligaties gekoppeld aan de inflatie. Stijgt de inflatie, dan neemt de coupon toe. Daalt ze, dan vermindert de coupon. De basisrente ligt daarbij lager dan bij een klassieke obligatie. Een vastgoedbevak is een beursgenoteerde beleggingsvennootschap met vast kapitaal. Daarmee spreidt u de risico's over tientallen eigendommen die professioneel worden beheerd. De Belgische wetgever geeft vastgoedbevaks bepaalde fiscale voor-delen. Deze producten van tak21 zijn interessant bij een langere beleggingshorizon. De interesten van een tak21 zijn immers helemaal vrijgesteld van roerende voorheffing als u uw spaarverzekering minstens 8 jaar en één dag aanhoudt. Stapt u vroeger uit, dan betaalt u de 15 procent roerende voorheffing op de interesten. Bij absolute return fondsen kijken de beheerders niet naar een referentie-index, maar willen ze ieder jaar een positief rendement behalen. Target return fondsen trachten daarentegen een bepaald doel te behalen, zoals de interbankenrente (de zogenaamde Libor, de London interbank offered rate) plus één procent. Hefboomfondsen of hedgefondsen zijn dan weer zeer speculatief, maar funds of funds (dakfondsen, die uitsluitend in andere fondsen beleggen) geven een goede risicospreiding omdat hun waarde weinig gecorreleerd is met de koersontwikkelingen van de meeste financiële markten. Bij fondsen met kapitaalbescherming moet ten slotte opgemerkt worden dat ze geen waterdichte bescherming bieden. Ze geven alleen de zekerheid dat u op de vervaldag uw initiële inzet terugkrijgt. in samenwerking met monytalkThomas Verbeke