Volgens een studie in Nature Climate Change is ...

Volgens een studie in Nature Climate Change is toerisme momenteel verantwoordelijk voor liefst 8 procent van de uitstoot van broeikasgassen. Vooral vliegtuigreizen dragen daartoe bij. Er wordt verwacht dat de impact nog zal toenemen.