Dat België en zijn koningshuis geen kolonies hadden, was een doorn in het oog van de Coburgs. Leopold I ondern...

Dat België en zijn koningshuis geen kolonies hadden, was een doorn in het oog van de Coburgs. Leopold I ondernam meer dan vijftig pogingen om - waar dan ook een kolonie te verwerven. Zonder resultaat. Zijn zoon Leopold II erfde de droom van een kolonie. Afrika was de laatste kans om die droom te verwezenlijken. De Europese grootmachten hadden eeuwenlang nauwelijks interesse gehad in het continent. Dat veranderde in de tweede helft van de 19de eeuw. Toen de Europeanen Afrika in kaart brachten en verdeelden, wilde Leopold II een deel van de koek.